Izračunavanje obujma zemljanih radova

U fazi izrade projekta potrebno je izračunati volumen iskopa na kojemu ovisi praktični sastav iskopa, popunjavanja i uklanjanja viška tla.

Razlike u sastavu stijena koje se javljaju na tom području dovode do činjenice da će se za ista podloga izdvojeni volumeni razlikovati zbog nagiba nagiba.

Postupak izračuna je obavezan. Ako se ovaj trenutak ne odražava u građevinskom projektu privatne kuće, obavlja se samostalno prije početka kopanja jame.

Načini računanja

Provođenje iskopavanja nužno je u izgradnji većine industrijskih i građanskih struktura. Način na koji je izračun izrađen za jamu, jarak ili nasip izabran je pojedinačno u svakom slučaju. Ovisi o sljedećim čimbenicima:

 • opseg posla;
 • svrha objekta (temelji zgrada, podrška, polaganje tehnoloških komunikacija, bunari za uređaje, otvoreni sustavi odvodnje);
 • značajke terena gradilišta;
 • način iskopavanja i uklanjanja zemljišta (ručni, mehanizirani), koji će odrediti potrebu za uređenjem dodatnih utrka u radno područje;
 • građevinsko gustoća zemljišta.

Obujam rada na razvoju tala podijeljen je na one koji se odnose na izgled mjesta (rezanje površinskog sloja) i odnose se na izgradnju jama. Neki od njih mogu se izvesti buldožerom, ručnim rukama.

točan

Približan izračun količine tla što je moguće bliže stvarnosti uključuje sljedeće ankete (na terenu, kameralni rad):

 1. Određivanje konture proračuna. Pomoću topografskih ispitivanja utvrđuju se karakteristične točke i visine tla, donja podloga površine jame, popratni jaružanje, nasipa, razlike, grebeni.
 2. Naknadna uredska obrada uspostavlja dodatne (međupredmetne) točke potrebne za ispravno određivanje svih vrijednosti (kontura, količine, područje nulte radove). Procjena geoloških pokazatelja stranice.
 3. Priprema tehničkog izvještaja koji ukazuje na uvjete, osnove, rezultate, stvarne i dopuštene pogreške.

Izvješće s podacima koje izračunava specijalizirana organizacija također će biti opravdanje za utvrđivanje troškova rada.

Samostalan

Određivanje volumena zemljanih radova na jami uređaja s padinama i rovovima nije velika stvar nakon mjerenja (dužina ravnih segmenata perimetra, dubina na odgovarajućim točkama).

U slučajevima gdje je utor složen oblik, podijeljen je na jednostavna geometrijska tijela (prizme s trokutom na podnožju, pravokutnikom, peterokutom). Sažetak svih rezultata daje željenu vrijednost volumena iskopa u jami.

Poznavajući veličinu područja jame i svih visina u konstitutivnim likovima, prikladno je koristiti uslugu "online kalkulator". Primjer se može vidjeti na ovoj slici:

Unosom odgovarajućih vrijednosti u polja na navedenim opcijama geometrijskih tijela dobivamo rezultat, čija točnost ovisi o odabranoj kontekstu izračuna.

U relativno jednostavnim proračunima, gdje vrijednost mogućih pogrešaka nije velika, koristi se formula koja odgovara približnoj veličini zemljane strukture:

U područjima složenog terena, ukupna duljina jarka razbije se u ulomke s istom padinom, čiji se volumen dodaje ukupnoj vrijednosti.

Zahtjevi za nagibe

Odgovori na to što padini trebaju imati padine u zemljanim radovima, sadržani su u građevinskim kodovima. Odstupanje od navedenih standarda uzrokuje ne samo povećanje opsega posla u slučaju zida urušavanja, već i rizik od ozljeda radnika.

Glavni parametri određivanja su gustoća tla, stvaranje bočne površine i dubina iskopa:

Popratni faktor je duljina iskopa - za velike ravne dijelove, može se pojaviti i vertikalna bočna rubna kolapsa. U kratkim intervalima na okruglim jažicama, ova vjerojatnost je niža.

Dodatne točke

U praksi, pri radu na uređaju jame postoje specifične operacije koje treba razmotriti. Više informacija o tome kako izračunati volumen jame u posebnom programu potražite u ovom videozapisu:

To su sljedeće okolnosti:

 • kopanje jame s jednim kaveznim bagerom uključuje dopuštene podvodne tlo koje se eliminiraju lopatom;
 • rova za polaganje cijevi ručno je opremljena jamama na spojevima;
 • kako bi se povećala nosivost cijevi za 30-40%, oni povećavaju svoj nosivi prostor na bazu uzorkovanjem površine brazde duž duljine cijevi s kutom pokrivenosti od 120 °;
 • veličina zatrpavanja određuje se razlikom između volumena jame i podzemnog dijela zgrade.

Kako bi se smanjila količina uvezene ili uvezene tla za dovršetak svih iskopavanja na mjestu, moguće je, ako je u fazi projektiranja, izračunati nultu razinu koja će osigurati ravnotežu količine iskopa i dampinga.

Kalkulacija radova na Zemlji

Teorija gradnje je složena i potpuno nerazumljiva za početnike, koji su se prvi put suočili s zamršenim shemama, tablicama i formulama. Njihov razvoj je vrlo težak zadatak. To je sasvim očito, jer ljudi, koji dobivaju obrazovanje na ovom području, provode cijele godine.
U međuvremenu, često nemamo nikakve prilike tražiti pomoć u obavljanju građevinskih radova profesionalcima ili barem iskusnijim radnicima. U ovom slučaju, potrebno je provesti sve pripremu i nadzirati neposredni proces osobno.

Koristite izum profesionalaca

U uvjetima nedostatka vremena, uopće nije potrebno odmah proučiti teoriju građevinskog biznisa, istodobno masterirati složene matematičke formule i svojstva raznih građevinskih materijala. Da bi se pripreme olakšale, profesionalci su razvili razne specijalizirane kalkulatore.
Jedan od njih je kalkulator za izračun zemljanih radova. Zahvaljujući tome, lako možete odrediti konačni volumen jame s vrstom nagiba koje ste naveli. Dovoljno je primijeniti na projekt objekta i unijeti sljedeće podatke u kalkulator:
• širina i duljina buduće jame na dnu;
• širina i dužina objekta na vrhu;
• dubina.
Navedite sve parametre u metrima. U suprotnom, tijekom automatskog izračuna kalkulatora mogu se pojaviti pogreške.

Prednosti kalkulatora

Zahvaljujući ovom programu, možete izravno izračunati potrebne parametre na mreži. To je važno ne samo u fazi pripreme, već i prilagodbu parametara objekta tijekom procesa gradnje. Mogućnost iskoristiti pomoć takvog programa na mreži jamstvo je da u slučaju nedosljednosti između projekta na papiru i njegove stvarne implementacije, možete lako ispraviti podatke i usmjeravati rad djelatnika u potrebne smjernice. S druge strane, sve to će vam omogućiti da postignete najprikladniji rezultat.
U međuvremenu, ne zaboravite da je važno ne samo ispravno izračunati proporcije i parametre građevinskog objekta. Preduvjet za postizanje željenog rezultata također je koliko odgovorno pristupate izvršenju vlastitog posla, jer je zanemarivanje posve neprihvatljivo i neće dopustiti da čak i idealan projekt bude realiziran.

Izračunavanje popisa radova na razvoju bagera tla pomoću MS Excel proračunskih tablica

Izračunavanje popisa radova na razvoju bagera tla pomoću MS Excel proračunskih tablica

Iskustvo u integraciji općih obrazovnih disciplina u profesionalne module.

Prije svega, da bi se to postiglo, studenti bi trebali odrediti sadržaj obuke u općim obrazovnim programima, vodeći računa o smjeru profila u skladu s regulatornim dokumentima. Da bih to učinio, radim sa studentima na pojedinačnim istraživačkim projektima u kojima uključujem studente na pojedinačne istraživačke projekte, gdje se otkrivaju vještine i vještine stečene matematikom i računalnim znanostima u stručnim i modularnim disciplinama. To jest, postoji integracija obrazovanja

Jedan od najzanimljivijih projekata je "Izračunavanje popisa radova na razvoju tla pomoću bagera pomoću MS Excel proračunskih tablica", koji pokazuje integraciju znanja iz discipline matematike i računarstva i vještina stručnog modula "Organizacija tehnoloških procesa u gradnji".

Glavni zadatak ovog rada je pokazati studentima sposobnosti programa MS Excel za automatizaciju složenih tehnoloških izračuna pomoću primjera računanja fragmenta djelokruga rada na razvoju tla pomoću bagera.

Zašto je MS Excel odabran:

1. Excel je snažan računalni alat koji vam omogućuje da obavite složene izračune.

2. Rad u programu Excel omogućuje izvođenje složenih izračuna u kojima se podaci mogu koristiti koji se nalaze u različitim područjima proračunske tablice i međusobno su povezani u određenoj vezi. Da biste izvršili takve izračune u programu Excel, moguće je unijeti različite formule u ćelije tablice.

3. Excel spreadsheet-om omogućuje automatsko ponovno izračunavanje rezultata kada se izvorni podaci mijenjaju.

Danas vam želim pokazati mogućnosti programa Excel za izračunavanje dijela izjave o količini rada na razvoju tla pomoću bagera.

Izračun volumena zemljanih radova je neophodan kako bi se razumno odabrali metode i sredstva za njihovo provođenje, utvrditi potrebu za transportom ili mogućnost distribucije tla uklonjenih iz rovova ili rovova na susjednom području i njenom naknadnom uporabom za punjenje, te odrediti trošak i trajanje zemljanih radova.

Određivanje volumena jame.

Shema za određivanje volumena zemljanih radova na jami ureñaja

V. k - vrhunska oznaka;

N. označava dno jame.

H - dubina jame (m.)

a - polaganje nagiba (m.);

c - tehnološki jaz (m.);

b - veličina izvan osi podruma;

B1, A1 - veličina jame ispod;

B2, A2 - veličina jame iznad.

Formule za izračunavanje volumena jame Vk.

F1 - površina donje baze jame (m2);

F2 - površina gornje baze jame (m2)

H - dubina jame (m.)

I - duljina zgrade.

B je širina zgrade.

m je koeficijent nagiba (određen prema tablici 1)

Razmotrite glavne značajke programa Microsoft Excel potrebne za izračunavanje. Potreba za korištenjem proračunskih tablica za takve izračune posljedica je potrebe odabira vrijednosti iz različitih tablica. Microsoft Excel vam omogućuje da to učinite pomoću kontrola s alatne trake razvojnog programera.

Izračuni u tablicama procesora MS Excel izvode se pomoću formula. Formula može sadržavati numeričke konstante, referencu stanica i funkcije Excel povezane znakovima matematičkih operacija. Zaglavlja omogućuju promjenu standardnog redoslijeda akcija (operacija).

Izračun se provodi u nekoliko faza.

1. Priprema glavnog teksta izračunatog lista;

2. Priprema tablice s kontrolnim kutijama "Combo Box";

3. Priprema dodatnih tablica smještenih na drugim plaštima;

4. Izračuni pomoću formule.

Priprema glavne ploče s izračunima

Uvodimo tekst i pripremamo izgled glavnog radnog lista s izračunima: postavimo veličinu, fontove i poravnavanje stanica. Navedeni su nazivi rabljenih radnih listova. Slika 1

Priprema tablice s kontrolama polja popisa

Prikazuje kontrolne okvire "Combo Box" na ploči Developer. Slika 2

Priprema dodatnih stolova na drugim plahtama

Pripremamo i stavljamo dodatne tablice na relevantne listove radne knjige koje se koriste u izračunima.

Tablica 1. Veličina nagiba m ovisi o vrsti tla i dubini iskopa. Vrijednosti koeficijenata m određene su SNiP III-480 *

Nagib nagiba (omjer visine H na polaganje a) kada je dubina u m, a ne više

IZRAČUN POLOŽNOG RADOVA.


Tablica 11.5. DOPUŠTENO TEMELJNE OTKRIVANJE NA DNEVNOM NAČINU I TRENCHES UDALJU

Da bi se odredio volumen rovova, uzdužni profil jarka je podijeljen na područja s istim padinama, izračunati volumen tla za svaku od njih, a zatim sažeti.
Količina rova ​​s ​​okomitim zidovima

gdje je K op određen ENiR Col.E2, adj. 2; V t - volumen tla raseljenih cjevovodom i izvezen izvan mjesta,

gdje je V i dodatni volumen tla (uzeto s plusom kada postoji višak, i minus - s nedostatkom tla), m 3; F - površina planirane parcele, m 2.
Nakon završetka proračuna sve se količine zemljanih radova svode na posebnu izjavu pod nazivom konsolidirana bilanca zemljanih masa i sastoji se od dva dijela: lijevo - dolazak tla (P) i desno - potrošnja tla (P). Kada je P> P balans pozitivan, tj. aktivno, s

IP je blokiran

Pazite da ne koristite anonymizers / proxies / VPN ili druge slične načine (TOR, friGate, ZenMate itd.) Za pristup web mjestu.

Pošaljite pismo zlostavljanju [at] twirpx.com ako ste sigurni da je ovo zaključavanje pogrešno.

U pismu navedite sljedeće informacije o blokiranju:

Također navedite:

 1. Koji ISP koristite?
 2. Koje su dodatke instalirane u vašem pregledniku?
 3. Postoji li problem ako onemogućite sve dodatke?
 4. Pojavljuje li se problem u nekom drugom pregledniku?
 5. Koji tipični VPN / proxy / anonimni softver? Prikazuje li se problem ako ih isključite?
 6. Jeste li ikad provjerili svoje računalo za viruse po zadnji put?

IP je blokiran

Anonymizers / proxy / VPN ili slične alate (TOR, friGate, ZenMate itd.) Za pristup web stranici.

Kontaktirajte zlostavljanje [at] twirpx.com ako znate da je ovaj blok pogreška.

Priložite sljedeći tekst u svoju e-poštu:

Molimo također navedite:

 1. Kakvu davatelju internetskih usluga (ISP) koristite?
 2. Koji su dodatci instalirani na vašem pregledniku?
 3. I dalje blokira li onemogućavanje svih ugrađenih dodataka u vašem pregledniku?
 4. Još uvijek blokira ako koristite neki drugi preglednik?
 5. Koji softver često koristite za VPN / proxy / anonimnost? I dalje blokira ako je onemogućuje?
 6. Koliko dugo ste provjerili ima li virusa virusa?

Jama s padinama na planiranom području

* Pit - iskop u tlu, namijenjen za baze uređaja i temelje zgrada i drugih inženjerskih struktura.

Nagib padine ovisno o vrsti tla i dubini iskopa

* Napominjemo da je ovaj izračun namijenjen planiranom području gdje je dubina prolaza konstantna.
Volumen iskopa jame može se odrediti formulom:
Volumen dopunjavanja definira se kao razlika između volumena iskopa i struktura koje treba montirati (blokovi temelja, cijevi).

Izračun volumena zemljanih radova tijekom iskopa jame

Volumeni su podložni svim vrstama razvoja tla u jamama i rovovima, uključujući rezanje vegetativnog sloja tla, rudarstvo u jamama i rovovima, te skidanje dna jame. Prije nego što se izračuna količina tla, odlučuje se o načinu provođenja transkih i jama - pričvršćivanjem zida ili s nagibima.

Prije započinjanja radova na iskopu jama, vegetativni sloj tla se rezati na površini jednakoj veličini jame na vrhu + 10 m sa svake strane.

Kako bi se pronašla vrijednost S - rezanje površine tla povrća - morate izvršiti sljedeće korake:

3. Izračun volumena zemljanih radova tijekom iskopa jame

1. Pronađite dimenzije između ekstremnih osi zgrade X i Y (Sl. 11). Na primjer, uzmite X = 36, Y = 12, dubinu jame Hu = 2,825.

Sl. 11. Shema jame s primjenom

Oblikovano: A je vodoravni broj

2. Zatim odredite f - udaljenost od

ekstremne osi na vanjsko lice podruma (u ovom slučaju postavimo širinu podruma na 1 m) i l1 - udaljenost između ekstremnog ruba podruma i dna baze nagiba, koja se uzima u rasponu od 0,8... 1 m (slika 12) [5].

3. Odredite vrijednosti a i b, duljine i širine kotla na dnu (slika 12, 13) pomoću formula

gdje X i Y su udaljenosti između ekstremnih sjekija zgrade.

Sl. 12. Određivanje veličine jame na dnu

Zemljani radovi

Sl. 13. Određivanje parametara jame

4. Zatim odredite vrijednosti vrha - sa i d - pomoću formula

gdje je hu - dubina jame; m je pokazatelj nagiba jame, odabire se prema tablici. 1 adj. ovisno o kategoriji tla.

5. Izračun površine rezanja biljnog tla, m 2, izrađuje se prema formuli

Rezanje je jednako 2398.7m 2.

3. Izračun volumena zemljanih radova tijekom iskopa jame

6. Kada se jama nalazi na nasipu s kompleksnim reljefom terena, njegov se volumen određuje metodom poprečnog presjeka (slika 14). Cote-lovan je podijeljen u nekoliko sekcija pomoću vertikalnih ravnina. Izračunava se količine jednostavnih figura koje čine cijeli volumen, nakon čega se dobiva cijeli volumen jame preklapanjem ih prema formuli

7. Za ulazak u bager u iskop, kao i ulaz i izlaz auto-odlagališta na kraju (s najmanjim radnim oznakama), iskop je postavljen za ulazni rov (slika 14). Nagib jame se pretpostavlja da je 1: 8... 1:12, ovisno o vrsti tla.

Sl. 14. Dizajn sheme

8. Kod iskopa prostorije za izračunavanje volumena zemljanih radova, cijela jama za pojednostavljenje proračuna podijeljena je na elementarne slike, kao i na poprečne presjeke duljine ne više od 20 m (1-1, 2-2, 3-3) (Sl. 15).

Sl. 15. Razgradnja jame u dijelove 1-1, 2-2, 3-3

Zemljani radovi

9. Nakon probijanja dijelova, potrebno je odrediti crne oznake i dubinu temeljne jame na mjestima raskrižja s osnovnom linijom sa stražnje strane jame (Sl. 15-17).

gdje je fja i fja+1 - područje poprečnog presjeka na početku i kraju područja koja se razmatra; L - udaljenost između dijelova.

Sl. 17. Shema jame s obrisima i nalazima

10. Obujam ulaza u tlo određuje se s [6]:

3. Izračun volumena zemljanih radova tijekom iskopa jame

gdje je Hu - dubina jame; btt - širina ulaznog kanala uz dno, uzeta na 3,5... 7 m; m je koeficijent nagiba; mt - nagib ulaznog kanala, mt= 1/8 = 0,125.

11. Prema formuli (1), zamjenjujući ga F1 i f2, dobiti sljedeću formulu:

gdje L je duljina sekcije, m; F1, F2 - područje početnih i završnih poprečnih presjeka, m 2 (slika 18).

Sl. 18. Pronalaženje područja presjeka trapezoida F1 i f2

Područje trapezoida je formula

Budući da visine trapezoida nisu jednake, našu prosječnu vrijednost dobivamo pomoću formule

gdje je Husp - prosječna dubina jame u ovom odjeljku.

Odjeljak 1-1:

Zemljani radovi

Odjeljak 2-2:

Ovdje L = 20 m (vidi sliku 15).

Odjeljak 3-3:

Poznavanje područja drugog f2 i treći f3 trapezoid i udaljenost L = 19,6 m (vidi sliku 15), određujemo volumen druge slike V2:

12. Obujam tla na padinama lica određuje se sljedećim formulama: 1) za kutne pravokutne piramide (sl. 19):

Ovdje 4.5 je dubina jame prema sl. 17;

Sl. 19. Kutna pravokutna piramida

3. Izračun volumena zemljanih radova tijekom iskopa jame

2) za trokutaste prizme (sl. 20):

V4 = 0,5 ± 15,6 (4,5 2 + 3 2) = 57,04 m 3.4

Sl. 20. Triangularni prizm

V7 = 0,5 ± 15,6 (2,5 2 +1,3 2) = 15,483 m 3.4

Volumen tla u razvoju Vu = 1947,7 m 3.

Količina rada na stripping i zbijanje tla je jednaka području dna kotla S = ab, gdje a i b su dimenzije jame na dnu. Donja je površina

617,76 m 2.

Zemljani radovi

3.1. Izbor vodećeg stroja za razvoj jame i rovova [5]

Da biste odabrali pravi bager, morate razmotriti:

- zemljani radovi;

- dimenzije jame (širina, dubina, površina);

- geološki uvjeti gradilišta (tipovi zemljišta, prisutnost podzemnih voda itd.);

- imati podatke o tome kako će zemlja biti iskrcana (u vozila ili "pokupiti").

Bager s ravnim lopatom razvija tlo I - II skupine u suhom

dno iznad razine parkiranja s opterećenjem u vozilima ili "vještina ispunjena". Kapacitet žlice od 0,15 do 5 m 3, visina dna 10 m.

Teretnjak s lopatom razvija tlo I - VI skupine ispod razine parkiranja. Kapacitet kante je od 0,15 do 1,25 m 3, dubina iskopa rovova iznosi do 5,8 i rovovi do 4 m. Preporuča se bager s bagerom za razvoj uskih rovova i malih rovova "navymet" vozila [7].

Glavni pokazatelji koji određuju učinkovitost primjene bagera su sljedeći:

1) veličina zemaljskog prizma rastrganog bagerom s jednog parkirališta (korak prebacivanja Ln) (Slika 21);

2) kut rotacije bagera mora biti najmanje 70... 90 o, a ne više

Sl. 21. Parametri bagera

3. Izračun volumena zemljanih radova tijekom iskopa jame

Dajemo neophodne karakteristike bagera za izvođenje radova pilića:

kapacitet žliceu, m 3; grupe za razvoj tla; dubina iskopa Hpolicajac;

udaljenost od osi boka do os rotacije rw ; visina osi petew ;

udaljenost od osi rotacije do potpore lo ; udaljenost od podloge do nagiba (minimalno) ln ;

minimalni korak povećanja iskopa Ln min.

Praktični rad br. 1 "Izračunavanje količine zemljanih radova i unosa radne snage njihovog rada"

Po disciplini: "Tehnologija i organizacija graditeljske proizvodnje"

Za specijalitet 270103

Izgradnja i rad zgrada i građevina

Učitelj N.I. Krigina

Svrha rada: svrha praktičnog rada je osvajanje učenika osnovama izrade tehnologije razvoja tla u prolazu jame za gradnju; Osim toga, student se mora upoznati s metodologijom za izradu glavnog dokumenta projekta za izradu radova - elemenata tehnološke karte za prolaz iskopa.

Količine zemljanih masa se broje mnogo puta: u procesu projektiranja - prema crtežima, pri izvođenju građevinskih procesa - prirodnim mjerenjima.

Sastav zemljanih radova obično uključuje:

vertikalni raspored stranica;

Vertikalno planiranje se provodi kako bi se poravnala prirodna topografija mjesta namijenjenih izgradnji raznih građevina i građevina, kao i za uređenje okoliša. Radovi iskopa na okomitom rasporedu uključuju iskopavanje u nekim dijelovima stranice, premještanje, damping i sabijanje na drugim područjima (na nasipu).

Vertikalno planiranje mjesta na području žljebova izvedenih prije komunikacijskih uređaja i temelja, te na mjestu nasipa - nakon izgradnje tih struktura.

Opseg rada na vertikalnom rasporedu mjesta mjeri se u četvornom metru površine.

razvoj jama i rovova;

Izračun volumena razvijenog tla se svodi na određivanje volumena različitih geometrijskih oblika koji određuju oblik određene zemljane strukture. Pretpostavlja se da je volumen tla ograničen ravninama, a pojedinačne nepravilnosti ne utječu na točnost izračuna.

Volumen tla mjeri se u kubičnim metrima gustog tijela.

Volumen jame izračunava se formulom:

gdje je H dubina jame, m;

a, b - duljine stranica jame na bazi, m;

Izračunavanje volumena jame

Kako izračunati volumen jame

U fazi izrade projekta potrebno je izračunati volumen iskopa na kojemu ovisi praktični sastav iskopa, popunjavanja i uklanjanja viška tla.

Razlike u sastavu stijena koje se javljaju na tom području dovode do činjenice da će se za ista podloga izdvojeni volumeni razlikovati zbog nagiba nagiba.

Postupak izračuna je obavezan. Ako se ovaj trenutak ne odražava u građevinskom projektu privatne kuće, obavlja se samostalno prije početka kopanja jame.

Načini računanja

Provođenje iskopavanja nužno je u izgradnji većine industrijskih i građanskih struktura. Način na koji je izračun izrađen za jamu, jarak ili nasip izabran je pojedinačno u svakom slučaju. Ovisi o sljedećim čimbenicima:

 • opseg posla;
 • svrha objekta (temelji zgrada, podrška, polaganje tehnoloških komunikacija, bunari za uređaje, otvoreni sustavi odvodnje);
 • značajke terena gradilišta;
 • način iskopavanja i uklanjanja zemljišta (ručni, mehanizirani), koji će odrediti potrebu za uređenjem dodatnih utrka u radno područje;
 • građevinsko gustoća zemljišta.

Obujam rada na razvoju tala podijeljen je na one koji se odnose na izgled mjesta (rezanje površinskog sloja) i odnose se na izgradnju jama. Neki od njih mogu se izvesti buldožerom, ručnim rukama.

Približan izračun količine tla što je moguće bliže stvarnosti uključuje sljedeće ankete (na terenu, kameralni rad):

 1. Određivanje konture proračuna. Pomoću topografskih ispitivanja utvrđuju se karakteristične točke i visine tla, donja podloga površine jame, popratni jaružanje, nasipa, razlike, grebeni.
 2. Naknadna uredska obrada uspostavlja dodatne (međupredmetne) točke potrebne za ispravno određivanje svih vrijednosti (kontura, količine, područje nulte radove). Procjena geoloških pokazatelja stranice.
 3. Priprema tehničkog izvještaja koji ukazuje na uvjete, osnove, rezultate, stvarne i dopuštene pogreške.

Izvješće s podacima koje izračunava specijalizirana organizacija također će biti opravdanje za utvrđivanje troškova rada.

Određivanje volumena zemljanih radova na jami uređaja s padinama i rovovima nije velika stvar nakon mjerenja (dužina ravnih segmenata perimetra, dubina na odgovarajućim točkama).

U slučajevima gdje je utor složen oblik, podijeljen je na jednostavna geometrijska tijela (prizme s trokutom na podnožju, pravokutnikom, peterokutom). Sažetak svih rezultata daje željenu vrijednost volumena iskopa u jami.

Poznavajući veličinu područja jame i svih visina u konstitutivnim likovima, prikladno je koristiti uslugu "online kalkulator". Primjer se može vidjeti na ovoj slici:

Unosom odgovarajućih vrijednosti u polja na navedenim opcijama geometrijskih tijela dobivamo rezultat, čija točnost ovisi o odabranoj kontekstu izračuna.

U relativno jednostavnim proračunima, gdje vrijednost mogućih pogrešaka nije velika, koristi se formula koja odgovara približnoj veličini zemljane strukture:

U područjima složenog terena, ukupna duljina jarka razbije se u ulomke s istom padinom, čiji se volumen dodaje ukupnoj vrijednosti.

Zahtjevi za nagibe

Odgovori na to što padini trebaju imati padine u zemljanim radovima, sadržani su u građevinskim kodovima. Odstupanje od navedenih standarda uzrokuje ne samo povećanje opsega posla u slučaju zida urušavanja, već i rizik od ozljeda radnika.

Glavni parametri određivanja su gustoća tla, stvaranje bočne površine i dubina iskopa:

Popratni faktor je duljina iskopa - za velike ravne dijelove, može se pojaviti i vertikalna bočna rubna kolapsa. U kratkim intervalima na okruglim jažicama, ova vjerojatnost je niža.

U praksi, pri radu na uređaju jame postoje specifične operacije koje treba razmotriti.

To su sljedeće okolnosti:

 • kopanje jame s jednim kaveznim bagerom uključuje dopuštene podvodne tlo koje se eliminiraju lopatom;
 • rova za polaganje cijevi ručno je opremljena jamama na spojevima;
 • kako bi se povećala nosivost cijevi za 30-40%, oni povećavaju svoj nosivi prostor na bazu uzorkovanjem površine brazde duž duljine cijevi s kutom pokrivenosti od 120 °;
 • veličina zatrpavanja određuje se razlikom između volumena jame i podzemnog dijela zgrade.

Kako bi se smanjila količina uvezene ili uvezene tla za dovršetak svih iskopavanja na mjestu, moguće je, ako je u fazi projektiranja, izračunati nultu razinu koja će osigurati ravnotežu količine iskopa i dampinga.

Kalkulator koji izračunava jamu i obujam zemljanih radova

Unesite dimenzije u m:

Uputstvo za kalkulator izračuna iskopa jarka

Predstavljamo vam online kalkulator koji izračunava i određuje količinu zemljanih radova za jamu.

Svi parametri su navedeni u metrima

Cijeli proces uključuje kopanje jame za temelje kuće, kanalizacije vikendice, jezera ili bazena, opskrbe vodom ili odvodnje vile.

Tijekom pripreme i proizvodnje, glavna faza je ispravna procjena količine proizvedenog tla.

Troškovi izrade i iskopa

Cjelokupna procjena sastojat će se od kopanja jame i uklanjanja volumena tla koja se iskopa. Preporuča se pažljivo planirati gdje će se pomaknuti plodni slojevi tla koji se mogu primijeniti na zemljište. Unfertile zemlja, može se koristiti za izgradnju temelja, plan vrt, povrtnjak ili samo ga izvaditi. Potrebno je unaprijed pronaći mjesta na kojima će uklonjena iskopana ili trošena zemlja.

Važno je! U procesu kopanja, stopa po 1 m³ tla može se povećati s povećanjem dubine kanala. Dakle, trošak od površine zemlje do dubine od 1 metar, i dublje, često u parovima.

Uklanjanje tla često je dodatna stavka troškova. Kako bi se izbjegli nepredviđeni troškovi, svi stupnjevi i njihovi troškovi trebaju se dogovoriti s izvođačem unaprijed.

Prije postavljanja oplate za lijevanje temelja, potrebno je uzeti u obzir rezervu prema veličini jame.

Nazvati tehniku ​​ili kopati sebe?

Prije nego što odlučite kako kopati rupu, razmotrite prednosti i nedostatke svake metode.

Ako se postupak provodi ručno, tada ćete dobiti uredan i točno prilagođen veličini jame.

Ako je obujam zemljišta relativno mali i raspoloživom radnom snagom, ukupna cijena ručnog rada bit će mnogo jeftinija od iznajmljivanja posebne opreme ili bagera. Također, ova metoda olakšava kontrolu geometrije i parametara budućeg rova ​​ispod temelja.

U slučaju da se planira iskopati veliku količinu tla, tada u smislu produktivnosti i da bi se uštedjelo vrijeme, bilo bi poželjnije naručiti bager. Ali u svakom slučaju, izbor je tvoja.

Prvo izvodimo oznaku za buduću jamu. To je najbolje učiniti s klinom koji mora biti zaglavljen oko perimetra stranice, i spojite ih s tankim obojanim kabelom, što ukazuje na mjesto rada. Za provjeru geometrije buduće jame, bit će potrebno izmjeriti dvije dijagonale, koje se moraju nužno podudarati.

Ova metoda nije profesionalna i najprikladnija je za relativno ravno zemljište.

Ako trebate preciznije označavanje planiranih zemljanih radova, najbolje je koristiti sljedeću metodu.

Na maloj udaljenosti od jame, drveni stupovi ili metalne šipke morat će se iskopati u skupinama od 2 komada (odljevci). Na tim stupovima ploče će se učvrstiti u vodoravnom položaju na kojem se protežu žice. Pokušajte međusobno poravnati ploče na istoj razini.

Pomicanjem kabela možete postići savršeno označavanje. Preostali odljev može se koristiti pri ugradnji oplate ispod trake.

Ako postoji razina lasera, teodolit, razina, oni će uvelike olakšati vaš rad.

Izvršite kontrolu geometrije

Da biste dobili točan kut od 90 °, upotrijebite pametnu metodu. Uzimamo trokut čije strane imaju omjer 3: 4: 5 metara s jednim kutom od 90 °. Na jednoj strani smo izdvojili od kuta od 3 metra, a s druge strane 4 metra, dok je udaljenost između tih točaka trebala biti jednaka 5 metara.

Ako namjeravate ići dublje, ili postoji slaba zemlja u području rada, onda prije svega trebate osigurati sigurnost. Najbolje je napraviti zidove rova ​​s ​​laganim nagibom koji će spriječiti prolijevanja tla.

Za kontrolu dna i zidova, možete koristiti razinu i letve dovoljne duljine.