Ojačanje temelja vrpce

Kalkulator ojačanja-Tape-Online v.1.0

Izračunavanje uzdužne radne, strukturne i poprečne armature za osnove trake. Kalkulator se temelji na SP 52-101-2003 (SNiP 52-01-2003, SNiP 2.03.01-84), Vodiču za SP 52-101-2003, Smjernice za projektiranje betona i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona (bez prednaprezanja),

Algoritam kalkulatora

Konstruktivno pojačanje

Ako je ova stavka izbornika odabrana, kalkulator će izračunati minimalni sadržaj radnog uzdužnog armature za konstrukciju temelja prema SP 52-101-2003. Minimalni postotak ojačanja za proizvode od armiranog betona leži u rasponu od 0,1-0,25% poprečnog presjeka betona, jednako proizvodu širine vrpce radnom visinom trake.

SP 52-101-2003 Klauzula 8.3.4 (analogija koristi za SP 52-101-2003 Klauzula 5.11, Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona, točka 3.8)

Priručnik zajedničkom pothvatu 52-101-2003 Klauzula 5.11

U našem slučaju minimalni postotak pojačanja će biti 0,1% za ispruženu zonu. S obzirom na činjenicu da se u obliku trake, rastegnuta zona može biti vrh trake i dna, postotak pojačanja će biti 0,1% za gornji pojas i 0,1% za donji pojas trake.

Za uzdužne radne šipke za armiranje promjera 10-40 mm. Za temelje se preporučuje uporaba šipki promjera 12 mm.

Priručnik za zajednički pothvat 52-101-2003 Klauzula 5.17

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih proizvoda iz teškog betona 3.11

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona, stavak 3.27

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona, odlomak 3.94

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona, odlomak 3.94

Udaljenost između šipki uzdužne radne armature

Priručnik zajedničkog pothvata 52-101-2003 Klauzula 5.13 (zajednički pothvat 52-101-2003 Klauzula 8.3.6)

Doplatak za SP 52-101-2003 Klauzula 5.14 (SP 52-101-2003 Klauzula 8.3.7)

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona, odlomak 3.95

Strukturni elementi (otporni na stezanje)

Prema uputama za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija izrađenih od teških betona, stavci 3.104 (analogni vodič SP 52-101-2003, točki 5.16) za grede s visinom većom od 700 mm, na bočnim su površinama (2 šipke pojačanja u jednom horizontalnom redu). Udaljenost između šipki strukturne armature u visini ne smije biti veća od 400 mm. Područje poprečnog presjeka jedne armature ne smije biti manje od 0,1% područja poprečnog presjeka jednaka visini do udaljenosti između tih šipki, pola širine širine trake, ali ne više od 200 mm.

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona, odlomak 3.104 (Vodič za SP 52-101-2003, točka 5.16)

Izračunavanjem se ispostavlja da će maksimalni promjer strukturne armature biti 12 mm. Kalkulator može imati manje (8-10 mm), ali ipak, kako bi se postigla margina sigurnosti, bolje je koristiti ventile promjera 12 mm.

primjer

 • Dimenzije podloge u planu: 10x10m (+ jedna koja nosi unutarnju stijenku)
 • Širina trake: 0.4 m (400 mm)
 • Visina trake: 1m (1000mm)
 • Betonski poklopac: 50 mm (odabran prema zadanim postavkama)
 • Rebar promjer: 12mm

Radna visina presjeka trake [ho] = visina trake - (zaštitni sloj betona + 0,5 * promjer radne armature) = 1000 - (50 + 0,5 * 12) = 944 mm

Područje poprečnog presjeka radne armature za donji (gornji) pojas = (širina trake * visina pogonske trake) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 mm2

Odabiremo broj šipki u skladu s zajedničkim pothvatom 52-101-2003 aneksa 1.

Odaberemo odjeljak veći ili jednak gore navedenom odjeljku.

Ispalo je 4 šipke za ojačanje promjera 12 mm (4F12 A III) s presjekom od 452 mm.

Dakle, pronašli smo šipke za jedan pojas naše trake (pretpostavimo da je dno). Za vrh dobiti isti. Ukratko:

Broj šipki na donjoj pojasu remena: 4

Broj šipki na gornjem pojasu remena: 4

Ukupan broj uzdužnih radnih šipki: 8

Ukupni poprečni presjek uzdužne radne armature na vrpci = presjek jedne šipke * ukupni broj uzdužnih šipki = 113,1 * 8 = 905 mm2

Ukupna duljina trake = Duljina temelja * 3 + Širina temelja * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50 m (47,6 m u kalkulatoru uzimajući u obzir širinu vrpce)

Ukupna dužina šipki = ukupna dužina vrpce * ukupni broj uzdužnih šipki = 47,6 * 8 = 400 m = 381 m

Ukupna masa armature = masa od jednog metra ojačanja (nalazimo u gornjoj tablici) * Ukupna duljina šipki = 0,888 * 381 = 339 kg

Volumen ojačanja po traci = Sekcija jedne uzdužne armature * Ukupna duljina šipki / 1000000 = 113,1 * 381/1000000 = 0,04m3

Procjena ojačanja

Ako se odabere ovaj tip izbornika, izračun uzdužnog radnog pojačanja za rastegnutu zonu bit će izrađen prema formulama priručnika za SP 52-101-2003.

U našem slučaju, zategnuta armatura je postavljena na vrhu i na dnu trake, tako da ćemo raditi pojačanje u komprimiranoj i rastegnutoj zoni.

primjer

 • Širina remena: 0,4 m
 • Visina remena: 1m
 • Betonski pokrov: 50mm
 • Marka (klasa) betona: M250 | B20
 • Rebar promjer: 12mm
 • Klasa armature: A400
 • Maks. trenutak savijanja u temelju: 70kNm

Da biste pronašli Rb, koristimo tablicu 2.2 priručnika za SP 52-101-2003

Da biste pronašli R, koristite tablicu 2.6 za PS 52-101-2003

Najveći trenutak savijanja [M] je prethodno pronađen. Da biste je pronašli trebate znati distribuirani teret od težine kuće (uključujući temelj). U ove svrhe možete koristiti kalkulator: Weight-Home-Online v.1.0

Shema dizajna za pronalaženje trenutka savijanja: greda na elastičnoj podlozi.

Izračunavanje za jasnoću, proizvodit ćemo u [cm].

Visina radne sekcije [ho] = visina trake - (zaštitni sloj betona + 0,5 * promjer ojačanja) = 100cm - [5cm + 0,6cm] = 94,4cm

Am = 700000kgs * cm / [117kg / cm2 * 40cm * 94,4cm * 94,4cm] = 0,016

Kao = [117kgs / cm2 * 40cm * 94,4cm] * [l-ap. korijen (1 - 2 * 0.016)] / 3650kgs / cm2 = 2.06 cm2 = 206mm2

Sada moramo usporediti područje poprečnog presjeka radne armature dobivene iz izračuna i poprečnog presjeka strukturne armature (0,1% poprečnog presjeka trake). Ako se površina konstruktivne armature ispostavlja da bude više izračunata, onda se izračunava konstruktivna, ako ne, onda.

Područje poprečnog presjeka vlačne armature s strukturnim armiranjem (0,1%): 378 mm2

Područje poprečnog presjeka vlačne armature u izračunu: 250 mm2

Na kraju odabiremo poprečni presjek s konstruktivnim pojačanjem.

Križna armatura (stezaljke)

Poprečna pojačanja izračunavaju se prema korisniku.

Standardi poprečne armature

Priručnik za joint venture 52-101-2003 Klauzula 5.18

Priručnik zajedničkom pothvatu 52-101-2003 Klauzula 5.21

Priručnik zajedničkom pothvatu 52-101-2003 Klauzula 5.21

Doplatak za SP 52-101-2003 Klauzula 5.23

Priručnik zajedničkog pothvata 52-101-2003 Klauzula 5.20

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona. Klauzula 3.105

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona. Klauzula 3.106

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona. Klauzula 3.107

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona. Klauzula 3.109

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona. Klauzula 3.111

Smjernice za projektiranje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od teških betona. Klauzula 2.14

Priručnik zajedničkom pothvatu 52-101-2003 Klauzula 5.24

Priručnik zajedničkom pothvatu 52-101-2003 Klauzula 5.22

Betonski pokrov

Priručnik zajedničkog pothvata 52-101-2003 Klauzula 5.6

Dodatak za SP 52-101-2003 Klauzula 5.8 (Vodič za izradu betonskih i betonskih konstrukcija iz klauzule za teške betonske konstrukcije 3.4)

Minimalni postotak ojačanja temelja

Pojačanje je postupak za povećanje ukupne snage nosive konstrukcije. U većini konstrukcija temelja postoji armiranje, ali se u svakoj vrsti temelja obavlja prema određenim zahtjevima. Ovisno o mjestu armature, armatura može biti vertikalna i vodoravna.

Metode postavljanja rebar

Najčešći tip je horizontalno postavljanje ojačanja. Ovakva vrsta pojačanja uklanja neujednačena opterećenja na temeljima, što je uzrokovano različitim nosivostima terena na kojima je leglo položeno, zbog otekline tla itd.

Okomito pojačanje se najčešće provodi uz horizontalno. Takva mjera je nužna u slučaju kada je temelj izložen jakim horizontalnim opterećenjima.

Minimalni postotak ojačanja

Mnogi su zainteresirani za takav pokazatelj kao minimalni postotak pojačanja temelja. Ali nema stroge smjernice za to. Količinu pojačanja može se koristiti po vlastitom nahođenju, također možete obratiti pažnju na koliko je pojačanja u kocki betona trebala biti.

Ovaj se faktor ne može izračunati i zato što mnogi čimbenici igraju ulogu: vrstu temelja, vrstu tla, broj etaža zgrade, snagu temeljnih materijala i još mnogo toga. Stoga će minimalni postotak pojačanja temelja u svakom slučaju biti različit.

U nekim slučajevima, pojačanje temelja uopće nije potrebno, ali to se rijetko događa. Moguće je napraviti bez ojačanja u slučaju kada se opterećenje ravnomjerno raspodjeljuje na temeljima i nema mjesta lokalnom preopterećenju.

Ali ovo je rijetko, pa gotovo uvijek morati obavljati pojačanje. Zanemarivanje ovog postupka dovodi do spuštanja zgrade, pojave pukotina u zidovima i drugih neugodnih posljedica.

Rebar promjer

Promjer šipki armature mora biti najmanje 10-12 mm. Dio za pojačanje određuje se pri izračunavanju opterećenja na temeljima. Ugradnja šipki za armiranje i proračun, shema ojačanja treba biti načinjena na takav način da je udaljenost između njih jednaka 30 cm, a udaljenost do unutarnje strane temelja ne manja od 5 cm.

Ispod je videozapis s ojačalom trakom.

Kako odrediti minimalni postotak struktura ojačanja?

Norme nam ograničenje od armature bilo koji dizajn u obliku minimalnog postotka pojačanja - čak i ako se na izračunu smo dobili vrlo malo područje pojačanja, moramo ga usporediti s minimalnim postotkom armature i instalirati pojačanje, a područje koje nije manje od minimalnog postotka armature.

Gdje dobivamo postotak pojačanja? U "Smjernicama za projektiranje armiranobetonskih konstrukcija", na primjer, nalazi se tablica 16 koja sadrži podatke o svim vrstama elemenata.

Ali ovdje imamo u rukama lik od 0,05%, ali kako možemo pronaći traženu minimalnu pojačanja?

Prvo, morate shvatiti da obično ne tražimo područje cjelokupne armature koja se spušta u dionicu, to jest područje uzdužne radne armature. Ponekad se ovo područje nalazi na jednoj strani ploče (u tablici je označeno kao A - područje na ispruženom rubu, a A 'je područje na komprimiranom rubu), a ponekad je i cijelo područje elementa. Svaki slučaj mora se razmatrati odvojeno.

S primjerima, mislim da će biti jasnije.

Primjer 1. S obzirom na monolitnu ploču debljine 200 mm (radna visina poprečnog presjeka ploče hOO do željenog ojačanja 175 mm). Odredite minimalnu količinu armature na donjem rubu ploče.

1) Pronađite poprečni presjek betonskih pločica za mjerenje 1:

1 ∙ 0,175 = 0,175 m² = 1750 cm2

2) Pronađite u tablici 16 vodiča minimalni postotak ojačanja ploče (elementa koji se mora savijati):

3) Napravimo proporciju poznat iz škole:

4) Od proporcije nalazimo potrebnu minimalnu površinu ojačanja:

X = 0,05 x 1750/100 = 0,88 cm2

5) Prema rasponu armature, vidimo da ovo područje odgovara 5 šipki promjera 5 mm. To znači da nemamo pravo instalirati manje.

Obratite pažnju! Definiramo područje pojačanja na jednom licu ploče (a ne područje ojačanja cijelog poprečnog presjeka ploče) odgovara minimalnom postotku ojačanja.

Primjer 2 Dana kat ploča širine 1,2 m, debljinu od 220 mm (visina poprečnog presjeka ploče radi h₀ do 200 mm potrebno pojačanje) s kružnim promjerom pora 0,15 m u količini od 5 komada. Odredite minimalnu količinu armature u gornjoj zoni ploče.

Gleda u fusnoti tablice se vidi da se u slučaju I presjeka (i izračunavanje šuplje jezgre da se radi o određenom I presjeku), moramo odrediti područje ploče kao što je opisano u zahtjevu 1.:

1) Pronađite širinu ruba smanjene ploče s I-profilom:

1,2 - 0,15 ∙ 5 = 0,45 m

2) Pronađite poprečni presjek ploče koji je potreban prema uvjetima izračuna:

0,45 0,2 = 0,09 m² = 900 cm2

3) Pronađite u tablici 16 vodiča minimalni postotak ojačanja ploče (elementa koji se mora savijati):

4) Izraditi omjer:

5) Iz proporcije nalazimo potrebnu minimalnu površinu ojačanja:

X = 0,05 / 900/100 = 0,45 cm2

6) Prema rasponu okova nalazimo da ovo područje odgovara 7 šipki promjera 3 mm. To znači da nemamo pravo instalirati manje.

I obratite pozornost! Definiramo područje pojačanja na jednom licu ploče (a ne područje ojačanja cijelog poprečnog presjeka ploče) odgovara minimalnom postotku ojačanja.

Primjer 3. Dano je armiranobetonski temelj za opremu s sekcijom od 1500x1500 mm ravnomjerno ojačanim duž cijelog opsega. Procjena visine temelja je 4 m. Odredite minimalni postotak pojačanja.

1) Pronađite područje presjeka temelja:

1,5 ∙ 1,5 = 2,25 m² = 22,500 cm2

2) U tablici 16 vodiča nalazi se najmanji postotak ojačanja za temelj, nakon što je prethodno utvrdio l / h = 4 / 1.5 = 4.4 24:

3) Izračunajte udio:

4) Od proporcije nalazimo potrebnu minimalnu površinu ojačanja:

X = 0,25 x 1750/100 = 4,38 cm2

5) Prema rasponu armature, smatramo da ovo područje odgovara 5 šipki promjera 12 mm, koji moraju biti postavljeni na svakom licu na svakom mjeraču zida.

Imajte na umu da, ako su zidovi deblji, minimalni postotak ojačanja bi naglo pao. Na primjer, uz debljinu stijenke od 210 mm, bilo bi potrebno 5 šipki promjera 10 mm, a ne 12.

Koji je minimalni postotak ojačanja za armiranobetonske konstrukcije?

Strukture armiranog betona naširoko se koriste u građevinskoj industriji, čija pouzdanost i trajnost osigurava metalni okvir. Može se značajno opteretiti ako odaberete ispravan dio valovitog šipke armature, a također održavate udaljenost između armature i površine betona u zidovima, stupovima, temeljima i gredama. Poznavajući postotak pojačanja za koji se izračunavaju posebni izračuni, lako je odrediti minimalni broj ojačanja. Pri izradi okvira važno je odrediti indeks ojačanja.

Formula postotka pojačanja armiranobetonskih konstrukcija - omjer betona

Tijekom dugotrajne operacije, građevinske konstrukcije podvrgavaju se tlačnim i savijanim opterećenjima, kao i torzijskim momentima. Kako bi se povećala izdržljivost armiranog betona i proširila njegova uporaba, pojačanje betona izvodi se pojačanjima. Ovisno o masi okvira, promjer šipki u poprečnom presjeku i udio betona mijenjaju se ojačani omjer armiranobetonskih konstrukcija.

Razumjet ćemo kako se ovaj pokazatelj izračunava prema zahtjevima standarda.

Kako bi armatura ispunila svoju svrhu, potrebno je izračunati betonsku armaturu koja odgovara minimalnom postotku.

Postotak pojačanja kolone, zrake, temelja ili zidova kapitala određuje se kako slijedi:

 • težina metalnog okvira podijeljena je s težinom monolitnog betona;
 • dobivena vrijednost se pomnoži s 100.

Omjer betonske armature važan je pokazatelj koji se koristi prilikom izvođenja različitih vrsta čvrstoće izračuna. Udio armature varira:

 • pri povećanju sloja betona smanjuje se indikator pojačanja;
 • kada se koristi pojačanje koeficijenta velikog promjera.

Da bi se odredio indeks ojačanja u fazi pripreme, izvedeni su proračuni čvrstoće, izrađena je dokumentacija i napravljen je crtanje pojačanja. To uzima u obzir debljinu betonskog masiva, oblik metalnog okvira i veličinu presjeka šipki. Ovo područje određuje kapacitet opterećenja mrežne mreže. Kako se povećava opseg armature, povećava se stupanj pojačanja i, prema tome, jačina betonskih konstrukcija. Preporučljivo je dati prednost šipkama promjera 12-14 mm, uz povećanu sigurnost.

Indeks armature ima granične vrijednosti:

 • minimalni je 0,05%. Kod specifične težine armature ispod specificirane vrijednosti, rad betonskih konstrukcija nije dopušten;
 • maksimalno jednako 5%. Višak ovog pokazatelja dovodi do pogoršanja performansi armirane betonske mase.

Usklađenost sa zahtjevima građevnih kodova i standarda za stupanj ojačanja osigurava pouzdanost struktura od armiranog betona. Neka nam preciznije razmatramo graničnu vrijednost postotka pojačanja.

Da bi se jamčila pouzdanost armiranobetonskih konstrukcija, potrebno je poštivati ​​zahtjeve građevinskih propisa.

Minimalni postotak ojačanja u armiranobetonskim strukturama

Razmotrite što izražava najmanji postotak pojačanja. To je maksimalna dopuštena vrijednost, ispod koje se vjerojatnost uništavanja građevinskih objekata naglo povećava. Kada je indikator ispod 0,05%, proizvodi i strukture ne mogu se zvati armiranobeton. Niža vrijednost ukazuje na lokalno pojačanje betona s metalnim armaturama.

Ovisno o karakteristikama aplikacije opterećenja, minimalni indikator varira u sljedećim granicama:

 • kada je vrijednost koeficijenta 0,05, struktura je sposobna percipirati istezanje i kompresiju kada je izložena opterećenju izvan radnog odjeljka;
 • minimalni stupanj pojačanja povećava se na 0,06% kada je izložen opterećenju na betonskom sloju koji se nalazi između elemenata za ojačanje kaveza;
 • za građevinske konstrukcije podložne ekscentričnoj kompresiji, minimalna koncentracija čelične armature doseže 0,25%.

Kod izvođenja pojačanja u uzdužnoj ravnini duž konture radnog odsjeka omjer pojačanja je dvostruko veći od navedenih vrijednosti.

Omjer pojačanja je granična vrijednost za monolitne temelje.

Želite li osigurati povećanu marginu sigurnosti za armiranobetonske konstrukcije, nepraktično je premašiti maksimalni postotak ojačanja.

Nije praktično prelaziti maksimalni postotak ojačanja kako bi se osigurao povećani faktor sigurnosti za strukture.

To će dovesti do negativnih posljedica:

 • degradacija izvedbe dizajna;
 • značajno povećanje težine proizvoda od armiranog betona.

Državni standard regulira graničnu vrijednost razine armature, što je pet posto. U proizvodnji armiranobetonskih konstrukcija važno je osigurati penetraciju betona u dubinu kaveza za ojačanje i spriječiti pojavu zračnih šupljina unutar betona. Za pojačanje, trebate koristiti vruće valjane šipke s povećanom snagom.

Što je zaštitni sloj betona

Kako biste spriječili oštećenje korozije okvira napajanja, trebali biste održavati fiksnu udaljenost od čelične rešetke do površine betonskog masiva. Ovaj se interval naziva zaštitnim slojem.

Njegova vrijednost za nosive zidove i armiranobetonske ploče je:

 • 1,5 cm - za ploče debljine veće od 10 cm;
 • 1 cm - debljine betonskih zidova manjih od 10 cm.

Veličina zaštitnog sloja za rebra za pojačanje i poprečni nosači nešto je veća:

 • 2 cm - debljine betonske mase veće od 25 cm;
 • 1,5 cm - debljine betona manje od navedene vrijednosti.

Važno je promatrati zaštitni sloj za podupirače stupova na razini od 2 cm i više, te također održavati fiksni interval od armature na betonsku površinu za temeljne grede na razini od 3 cm i više.

Veličina zaštitnog sloja varira za različite vrste temeljnih baza i jest:

 • 3 cm - za predfabricirane armaturne betonske konstrukcije;
 • 3,5 cm - za monolitne baze izrađene bez cementa;
 • 7 cm - za čvrste temelje koje nemaju prigušivač.

Kodovi građevine i propisi reguliraju vrijednost zaštitnog sloja za različite tipove građevinskih konstrukcija.

zaključak

Jačanje betonskih konstrukcija s kavezima za pojačanje omogućuje vam povećanje trajnosti i povećanje čvrstoće. U fazi projektiranja važno je točno odrediti indeks ojačanja. Prilikom izvođenja radova potrebno je udovoljiti zahtjevima građevinskog zakonika i propisa te biti vođeni odredbama postojećih normi.

Kako odrediti minimalni postotak struktura ojačanja? Postotak podruma za pojačanje

Minimalni postotak pojačanja temelja to čini sami

Pojačanje je postupak za povećanje ukupne snage nosive konstrukcije. U većini konstrukcija temelja postoji armiranje, ali se u svakoj vrsti temelja obavlja prema određenim zahtjevima. Ovisno o mjestu armature, armatura može biti vertikalna i vodoravna.

Metode postavljanja rebar

Najčešći tip je horizontalno postavljanje ojačanja. Ovakva vrsta pojačanja uklanja neujednačena opterećenja na temeljima, što je uzrokovano različitim nosivostima terena na kojima je leglo položeno, zbog otekline tla itd.

Okomito pojačanje se najčešće provodi uz horizontalno. Takva mjera je nužna u slučaju kada je temelj izložen jakim horizontalnim opterećenjima.

Minimalni postotak ojačanja

Mnogi su zainteresirani za takav pokazatelj kao minimalni postotak pojačanja temelja. Ali nema stroge smjernice za to. Količinu pojačanja može se koristiti po vlastitom nahođenju, također možete obratiti pažnju na koliko je pojačanja u kocki betona trebala biti.

Ovaj se faktor ne može izračunati i zato što mnogi čimbenici igraju ulogu: vrstu temelja, vrstu tla, broj etaža zgrade, snagu temeljnih materijala i još mnogo toga. Stoga će minimalni postotak pojačanja temelja u svakom slučaju biti različit.

U nekim slučajevima, pojačanje temelja uopće nije potrebno, ali to se rijetko događa. Moguće je napraviti bez ojačanja u slučaju kada se opterećenje ravnomjerno raspodjeljuje na temeljima i nema mjesta lokalnom preopterećenju.

Ali ovo je rijetko, pa gotovo uvijek morati obavljati pojačanje. Zanemarivanje ovog postupka dovodi do spuštanja zgrade, pojave pukotina u zidovima i drugih neugodnih posljedica.

Rebar promjer

Promjer šipki armature mora biti najmanje 10-12 mm. Dio za pojačanje određuje se pri izračunavanju opterećenja na temeljima. Ugradnja šipki za armiranje i proračun, shema ojačanja treba biti načinjena na takav način da je udaljenost između njih jednaka 30 cm, a udaljenost do unutarnje strane temelja ne manja od 5 cm.

Ispod je videozapis s ojačalom trakom.

Kako odrediti minimalni postotak struktura ojačanja?

Norme nam ograničenje od armature bilo koji dizajn u obliku minimalnog postotka pojačanja - čak i ako se na izračunu smo dobili vrlo malo područje pojačanja, moramo ga usporediti s minimalnim postotkom armature i instalirati pojačanje, a područje koje nije manje od minimalnog postotka armature.

Gdje dobivamo postotak pojačanja? U "Smjernicama za projektiranje armiranobetonskih konstrukcija", na primjer, nalazi se tablica 16 koja sadrži podatke o svim vrstama elemenata.

Ali ovdje imamo u rukama lik od 0,05%, ali kako možemo pronaći traženu minimalnu pojačanja?

Prvo, morate shvatiti da obično ne tražimo područje cjelokupne armature koja se spušta u dionicu, to jest područje uzdužne radne armature. Ponekad se ovo područje nalazi na jednoj strani ploče (u tablici je označeno kao A - područje na ispruženom rubu, a A 'je područje na komprimiranom rubu), a ponekad je i cijelo područje elementa. Svaki slučaj mora se razmatrati odvojeno.

S primjerima, mislim da će biti jasnije.

Primjer 1. S obzirom na monolitnu ploču debljine 200 mm (radna visina poprečnog presjeka ploče hOO do željenog ojačanja 175 mm). Odredite minimalnu količinu armature na donjem rubu ploče.

1) Pronađite poprečni presjek betonskih pločica za mjerenje 1:

1 ∙ 0,175 = 0,175 m² = 1750 cm2

2) Pronađite u tablici 16 vodiča minimalni postotak ojačanja ploče (elementa koji se mora savijati):

3) Napravimo proporciju poznat iz škole:

4) Od proporcije nalazimo potrebnu minimalnu površinu ojačanja:

X = 0,05 x 1750/100 = 0,88 cm2

5) Prema rasponu armature, vidimo da ovo područje odgovara 5 šipki promjera 5 mm. To znači da nemamo pravo instalirati manje.

Obratite pažnju! Određujemo područje armature na jednoj ploči ploče (a ne područje armature cijelog poprečnog presjeka ploče), što odgovara minimalnom postotku pojačanja.

Primjer 2 Dana kat ploča širine 1,2 m, debljinu od 220 mm (visina poprečnog presjeka ploče radi h₀ do 200 mm potrebno pojačanje) s kružnim promjerom pora 0,15 m u količini od 5 komada. Odredite minimalnu količinu armature u gornjoj zoni ploče.

Gleda u fusnoti tablice se vidi da se u slučaju I presjeka (i izračunavanje šuplje jezgre da se radi o određenom I presjeku), moramo odrediti područje ploče kao što je opisano u zahtjevu 1.:

1) Pronađite širinu ruba smanjene ploče s I-profilom:

1,2 - 0,15 ∙ 5 = 0,45 m

2) Pronađite poprečni presjek ploče koji je potreban prema uvjetima izračuna:

0,45 0,2 = 0,09 m² = 900 cm2

3) Pronađite u tablici 16 vodiča minimalni postotak ojačanja ploče (elementa koji se mora savijati):

4) Izraditi omjer:

5) Iz proporcije nalazimo potrebnu minimalnu površinu ojačanja:

X = 0,05 / 900/100 = 0,45 cm2

6) Prema rasponu okova nalazimo da ovo područje odgovara 7 šipki promjera 3 mm. To znači da nemamo pravo instalirati manje.

I obratite pozornost! Određujemo područje armature na jednoj ploči ploče (a ne područje armature cijelog poprečnog presjeka ploče), što odgovara minimalnom postotku pojačanja.

Primjer 3. Dano je armiranobetonski temelj za opremu s sekcijom od 1500x1500 mm ravnomjerno ojačanim duž cijelog opsega. Procjena visine temelja je 4 m. Odredite minimalni postotak pojačanja.

1) Pronađite područje presjeka temelja:

1,5 ∙ 1,5 = 2,25 m² = 22,500 cm2

2) U tablici 16. vodiča naći ćemo najmanji postotak ojačanja za temelje, nakon što smo prethodno odredili l0 / h = 4 / 0,9 = 4,4

Dodajte komentar

Kako izračunati iznos ojačanja, izračun ojačanja

Izračun broja armature za temelj temelji se na vrsti temelja i njegovom obliku. Tip i veličina temelja određuju se uzimajući u obzir dizajna opterećenja i nosivost tla. Ranije smo, primjerice, izračunali opterećenje na temeljima (članak "Kako izračunati opterećenje na temeljima i tlu") za kuću veličine 6 metara do 10 metara s dva unutarnja zida. U ovom članku ćemo izračunati broj opreme i žica za pletenje za istu kuću.

Izračunavanje broja armature za pojačanje temeljne ploče

Na temelju ove vrste temelja trebat ćemo pojačanje rebrastom površinom (armatura klase A3) promjera 10 mm. Što je veći promjer armature, to je jači temelj.

Izbor bar debljine ovisi o težini kuće i vrsti tla. Ako je nosivost tla dovoljno visoka, tj. tlo je gusto i nejasno, temelje će se deformirati manje, a ploča može biti manje stabilna. Što je veća težina kod kuće, to je veće opterećenje na temeljima, to bi trebalo biti stabilnije. Prilikom gradnje laganog drvenog, okvira, ploče kuće na zemlji s dobrim nosivosti. Mogu se koristiti ventili s promjerom od 10 mm. I, naprotiv, za ploču temelja teške kuće na slabom tlu, potrebna je armatura promjera 14 mm - 16 mm.

Za kuću veličine 6 mx 10 m, potrebno je položiti: (6 / 0.2 + 1) + (10 / 0.2 + 1) = 31 (štapovi 6 m svaki) + 51 (šipke od 10 m) = 82 bara. Na temeljima ploče nalaze se dva pojasa za pojačanje - gornji i donji, pa se broj rešetaka udvostručuje. Ispada:

82 * 2 = 164 šipke, uklj. 62 šipki od 6 m i 102 štapića svaka od 10 m. Ukupno 62 * 6 + 102 * 10 = 1392 m pojačanja.

Gornja rešetka treba biti spojena na dno, a na svakom sjecištu uzdužnih šipki pojačanja s poprečnim spojem. Broj veza bit će: 31 * 51 = 1581 kom. Ako je debljina ploče 20 cm, a udaljenost okvira do površine ploče 5 cm, priključak će zahtijevati šipke od 20-5-5 = 10 cm ili 0,1 m, ukupna duljina šipki za spajanje iznosi 1581 * 0,1 = 158,1 m.

Ukupna količina pojačanja na temeljima ploče je: 1392 + 158,1 = 1550,1 m. Izračunavanje broja žica za pletenje: na svakom sjecištu šipki imat ćemo dva parna armatura - povezivanje uzdužne šipke s križnom šipkom i njihovo naknadno parenje vertikalnom šipkom. Broj priključaka u gornjem pojasu je 31 * 51 = 1581, au donjoj zoni isti. Ukupni priključci 1581 * 2 = 3162 kom.

Za svaku međusobnu armaturu potrebna je žica za pletenje duljine 15 cm ili 30 cm neto duljine.

Ukupni broj žica za pletenje je jednak broju priključaka pomnožen s brojem čvorova u svakoj vezi, pomnožen dužinom žice po jednom vezanju: 3162 * 2 * 0.3 = 1897.2

Ojačanje temelja vrpce

Izračunavanje broja armature za pojačanje temelja trake

Temeljni sloj podložan je savijanju u znatno manjoj mjeri od osnovice ploče, pa se za armaturu temelja trake koristi armatura manjeg promjera. Prilikom gradnje niske zgrade, češće, rjeđe - 14 mm upotrebljava se armatura promjera 10 mm - 12 mm.

Bez obzira na visinu trakastog temelja, za vrijeme armature koristi se dva remena: uzdužne šipke armature postavljene su na udaljenosti od 5 cm od površine trake temeljnih elemenata u gornjim i donjim dijelovima. Uzdužne šipke zauzimaju opterećenje na temeljima, pa se koristi rebrasta armatura (pojačanje klase A3).

Poprečne i okomite šipke okvira za ojačanje podnožja trake ne nose takvo opterećenje i mogu biti izrađene od glatke armature (armatura klase A1).

Uz širinu trake od 40 cm, dovoljno je četiri uzdužne šipke - dvije na vrhu i dvije na dnu. S većom širinom temelja, ili tijekom izrade temelja na pokretnoj tlu, kao i izgradnjom teške kuće, potrebno je koristiti svaki veći broj uzdužnih šipki u svakom pojasu (3 ili 4).

Duljina temeljne trake ispod kuće od 6 m do 10 m s dva unutarnja zida će biti 6 + 10 + 6 + 10 + 6 + 10 = 48 m

Uz širinu temelja od 60 cm i armatura u 6 uzdužnih rebrastih šipki, njihova dužina će biti 48 * 6 = 288 m.

Prekretne i vertikalne šipke mogu se ugraditi u koracima od 0,5 m. Uz temeljnu širinu od 60 cm, visinu od 190 cm i razmaknice za razmak od 5 cm od površine temelja, duljina glatke armature promjera 6 mm po priključku bit će (60-5-5) * 2 + (190-5-5) * 3 = 640 cm ili 6.4 m, ukupni priključci će biti 48 / 0.5 + 1 = 97 komada, oni će zahtijevati 97 * 6.4 = 620.8 m pojačanja.

Svaki takav spoj ima 6 raskrižja za pletenje armature i zahtijevat će 12 komada žica za pletenje. Duljina žice po paketu je 30 cm, ukupna potrošnja žice za pletenje na okviru za temelje trake iznosi 0,3 mx 12 x 97 = 349,2 m.

Izračunavanje broja armature za temelj kolone

Kod pojačanja temeljnih stupova dovoljno je upotrijebiti armaturu promjera 10 mm do 12 mm. Vertikalne šipke izrađene su od rebrastog armature (armatura klase A3). Horizontalne šipke koriste se samo za spajanje vertikalnih šipki u jedan okvir, od glatke armature malog promjera (dovoljno je 6 mm). U većini slučajeva, armaturni okvir stupca sastoji se od 2-6 šipki dužine jednako visini stupca, štapovi su ravnomjerno raspoređeni unutar stupa. Okomite šipke povezane su visinom stupca na udaljenosti od 40 cm do 50 cm.

Za pojačanje kolone promjera 40 cm i duljine od 2 metra može se ograničiti na četiri šipke pojačanja promjera od 12 mm razmaknute od 20 cm, vezane glatkim armiranjem promjera 6 mm na četiri mjesta.

Potrošnja rebrastog armature za okomite šipke 2 m * 4 = 8 m, potrošnja glatke armature 0,2 * 4 * 4 = 3,2 m.

Dakle, za 48 stupaca trebat će vam rebrasta armatura 8 m * 48 = 384 m, glatka 3,2 m * 48 = 153,6 m

Svaka od četiri vodoravne šipke u stupcu pričvršćena je na četiri vertikale. Potrebno ih je pletiti 0,3 m * 4 * 4 = 4,8 m žicom za pletenje. Za cijeli temelj 48 stupova potrebno je 4,8 m * 48 = 230,4 m žice.

Izračunavanje troškova pojačanja za temelj

Nakon što smo izračunali količinu pojačanja u metrima, možemo izračunati svoju težinu i saznati trošak. Zbog toga trebamo tablicu o ovisnosti težine jednog metra ojačanja na njegovom promjeru. Formula za izračunavanje je: (broj armature u metrima) * (težina jednog linearnog metra ojačanja za odgovarajući promjer) * (trošak jedne tone armature) / 1000.

pojas, tip ploče i stup

Aktivnosti za izgradnju bilo koje građevine prethode projektni rad, pri čemu se određuje vrsta baze i potrebna količina materijala za njegovu gradnju. Važan dio temelja je kavez za pojačanje. Povećava snagu baze, ublažuje vlačne sile i opterećenja na savijanje te sprječava nastajanje pukotina. Za izvođenje radova potrebno je razumjeti koliko je pojačanja potrebna za ojačanje temelja trake, kao i za stup i podnu ploču. Neka se bavimo značajkama izračuna.

Potrošnja rebar za pojačanje temelja trake

Pripremamo se za izračunavanje količine armature za temelj - važne točke

Prilikom planiranja izgradnje privatne kuće treba obratiti posebnu pozornost dizajnu armaturnih rešetki, koji percipiraju značajna opterećenja na temeljima. Sposobno razvijen raspored električne mreže i upotreba optimalnog poprečnog presjeka ojačanja omogućuju osiguranje potrebne granice sigurnosti temelja, kao i dugog vijeka trajanja.

Nezavisno izračunajte armaturu na temelju na različite načine:

 • koristeći softverske alate i online kalkulatore koji izračunavaju pojačanje nakon uvođenja radnih parametara;
 • izvršavanje ručnih izračuna na temelju informacija o značajkama dizajna temelja, količini napora i parametrima rešetke.

Temelj, zauzima opterećenje od mase zgrade i ravnomjerno ga distribuira na nosivu površinu tla.

Izgradnja objekata provodi se na različitim vrstama temelja:

 • vrpca;
 • MDF;
 • stupolika.
Izračun ojačanja za temelje trake

Prije početka izračuna trebate razumjeti dizajn okvira napajanja koji se sastoji od sljedećih elemenata:

 • vertikalne i poprečne šipke, između kojih se održava jednaki interval;
 • žica za pletenje koja povezuje longitudinalno postavljen kratkospojnik i vertikalne šipke;
 • spojke, osiguravajući snažnu vezu i produživanje armatura.

Za svaku vrstu baze koristi se vlastita shema ojačanja temelja, koja ovisi o sljedećim čimbenicima:

 • karakteristike tla;
 • građevinske dimenzije;
 • strukturne značajke strukture;
 • radna opterećenja.

Nanesite pričvrsne dijelove s rebrastom površinom, koja je drugačija:

 • veličina odjeljka;
 • klasa;
 • razina opaženih opterećenja;
 • mjesto u energetskoj mreži;
 • isplati.
Polaganje pojačanja u temeljnoj traci

Za različite temelje, sljedeće se informacije određuju na temelju izračuna:

 • iznos ojačanja za temelj;
 • raspon vertikalnih i poprečnih šipki;
 • ukupna težina kaveza za ojačanje;
 • metode učvršćivanja čeličnih šipki u strukturi snage;
 • tehnologija montaže ležajuće mreže;
 • visina armaturnih elemenata.

Važno je točno izvršiti izračun. Armatura za temelj u ovom slučaju osigurat će potrebnu granicu sigurnosti. Razmotrimo potrebne ulazne podatke za izračune, a također proučavamo postupak za izračunavanje za različite vrste zaklada.

Izračunavanje broja ventila za temelje trake

Temelj tipa vrpce osigurava povećanu stabilnost zgrada na različitim tlima. Konstrukcija je betonska vrpca koja ponavlja konturu zgrade i nalazi se ispod glavnih zidova. Jačanje čelične armature povećava karakteristike čvrstoće betonske podloge i pozitivno utječe na njegovu trajnost. Za izradu prostorne rešetke može se upotrijebiti armatura promjera 10 mm.

Polazni podaci za izračunavanje:

 • duljina i širina temelja;
 • dio trake od armiranog betona;
 • razmak između elemenata okvira;
 • ukupan broj traka za remenje;
 • veličine ćelije ćelije.
Koliko je pojačanja potrebna za temelj

Razmislite o redoslijedu izračuna:

 1. Izračunajte ukupnu dužinu konture vrpce.
 2. Izračunajte broj elemenata u remenima.
 3. Odredite snimke vodoravnih šipki.
 4. Izračunajte potrebu za vertikalnim šipkama.
 5. Izračunajte duljinu prečaca.
 6. Presavijte rezultirajuću snimku.

Poznavajući ukupan broj dijelova podnožja, moguće je izračunati potrebu za vezivom žicom.

Izračunavanje broja ojačanja na tipu temeljne ploče

Temelj izgradnje ploča koristi se za izgradnju stambenih zgrada na tlu. Kako bi se osigurale karakteristike čvrstoće koriste se šipke za armiranje promjera 10-12 mm. Uz povećanu masu zgrada, promjer šipki trebao bi se povećati na 1,4-1,6 cm.

Možete izračunati količinu armature za temelje strukture ploče koristeći sljedeće informacije:

 • prostorni okvir ojačanja konstruiran je na dvije razine;
 • štapovi su povezani u obliku kvadratnih ćelija sa stranom od 15-20 cm;
 • Vezanje se izvodi žarom od žice na svakoj priključnoj točki.
Shema ojačanja monolitne ploče podruma

Kako biste utvrdili potrebu pojačanja, izvršite sljedeće radnje:

 1. Odredite broj horizontalnih šipki u svakoj razini.
 2. Izračunajte ukupnu snimku armaturnih šipki koje tvore ćelije.
 3. Dodajte ukupnu dužinu okomitih nosača koji povezuju razine.

Dodavanjem dobivenih vrijednosti dobivamo ukupnu potrebu za ojačavanjem. Poznavajući broj spojeva, lako je odrediti potrebnu količinu čelične žice.

Kako izračunati armaturu na strukturi stupca

Baza tipa stupca naširoko se koristi za izgradnju raznih zgrada. Sastoji se od armiranobetonskih stupova četvrtastog i okruglog presjeka, ugrađenog u uglovima zgrade, kao i na raskrižjama glavnih zidova i unutarnjih pregrada. Za povećanje čvrstoće nosivih elemenata koriste se rebraste šipke s poprečnim presjekom od 1-1,2 cm.

Lako je izračunati količinu ojačanja za temelje stupca, s obzirom na sljedeće podatke:

 • okvir nosivog elementa kvadratnog profila sastoji se od 4 šipke;
 • rešetka armiranobetonske potpore okruglog dijela izrađena je od tri šipke;
 • duljina elemenata za pojačanje odgovara dimenzijama potpornog stupca;
 • Unakrsno podupiranje okvira potpornog stupca izrađeno je u koracima od 0,4 do 0,5 m.
Algoritam za izračunavanje protoka podruma za pojačanje

 1. Odredite duljinu vertikalnih šipki u jednoj nosač.
 2. Izračunajte snimke križnih članova jednog okvira.
 3. Izračunajte ukupnu duljinu dodavanjem dobivenih vrijednosti.

Množenjem rezultata brojnim nosačima dobivamo ukupnu duljinu armature.

Kako izračunati pojačanje za temelj - primjer izračuna

Kao primjer, razmotrite koliko je ojačanja potrebna za 10x10 temelj, oblikovanu kao monolitna traka od armiranobetonske trake.

Za izvođenje izračuna upotrijebite sljedeće informacije:

 • širina baze 60 cm, omogućuje vam postavljanje svakog remena za 3 horizontalne šipke;
 • Spojeni su 2 remenje, povezani vertikalnim šipkama u intervalu od 1 m.
 • za zgradu od 10x10 m i dubine baze od 0,8 m, koristi se armatura promjera 10 mm.
Potrošnja armature za temelje trake

 1. Odredite opseg temelja zgrade, dodajući duljinu zidova - (10 + 10) x2 = 40 m.
 2. Izračunamo broj vodoravnih elemenata u jednom pojasu množenjem perimetra brojem štapova u jednom stupu - 40x3 = 120 m.
 3. Ukupna dužina uzdužnih šipki određena je množenjem vrijednosti dobivene brojem razina 120x2 = 240 m.
 4. Broji broj vertikalnih elemenata instaliranih na 10 parova na svakoj strani od 10x2x4 = 80 komada.
 5. Ukupna duljina vertikalnih šipki iznosit će 80x0.8 = 64 m.
 6. Odredite duljinu skakača od 0,6 m, postavljenu na dva remena (20 po strani) - 10x2x4x0,6 = 48 m.
 7. Dodavanjem dužine šipki za ojačanje dobivamo ukupnu snimku od 240 + 64 + 48 = 352 m.

Određivanje duljine čelične žice je jednostavno. Broj veza, pomnožen duljinom jednog komada žice, jednako 20-30 cm, daje željeni rezultat.

Ukratko - koliko je potrebno izračun ojačanja na temeljima

Prilikom planiranja izgradnje kuće, kupelji ili ljetne kuće, lako je odrediti potrebu za opremom vlastitim rukama. Korak-po-korak upute će omogućiti kalkulator za izračunavanje snimke šipki za proizvodnju armaturne šipke, ojačavajući temelj zgrade. Znajući kako izračunati ventil, možete samostalno izvršiti izračune bez pribjegavanja pomoći stručnjaka treće strane. Ispravno izvedeni izračuni osigurat će snagu temelja, stabilnost zgrade, kao i dug životni vijek.

Izračun ojačanja za temelje trake privatne kuće

Mnogi vjeruju da presjek i broj metalnih šipki na postavljenim temeljima ne igraju posebnu ulogu, a sve što je pri ruci, od vezne žice, do metalnih cijevi. No, takva neprilika može imati loš učinak u budućnosti, kako za sam temelj, tako i za kuću koja stoji na njemu.

Da bi vaša buduća kuća trebala služiti već dugi niz godina, nužno je da temelj ove kuće bude dovoljno jak i izdržljiv, a točan račun izračunavanja pojačanja za zakladu igra veliku ulogu u tome.

Izračun ojačanja za temelj trake privatne kuće nije tako kompliciran kao što se na prvi pogled čini i smanjuje se samo na određivanje potrebnog promjera armature i njegove količine.

Za točan izračun ojačanja u traci od armiranobetonske trake potrebno je uzeti u obzir tipično pojačanje temelja trake.

Za privatne niskogradnje uglavnom se koriste dvije sheme pojačanja:

 • četiri štapića
 • šest štapova

Koju shemu ojačanja odabrati? Vrlo je jednostavno:

I tako, ovisno o širini temelja trake, odabrali smo shemu ojačanja, sada je potrebno odabrati promjer armature.

Izračunavanje promjera poprečne i vertikalne armature

Promjer poprečne i okomite armature mora biti odabran prema tablici:

U izgradnji jednokatnih i dvokatnica privatnih kućica, u pravilu se koriste vertikalne i poprečne armature šipke s promjerom od 8 mm, a to je obično prilično dovoljno za trakaste temelje niskih privatnih građevina.

Izračunavanje promjera uzdužnog ojačanja

Prema SNiP 52-01-2003, minimalna površina poprečnog presjeka uzdužnog ojačanja u obliku trake bi trebala biti 0,1% od ukupnog poprečnog presjeka trake armiranobetonske trake. Potrebno je započeti s ovim pravilom pri odabiru promjera armature za temelj.

Sve je jasno s poprečnim presjekom armiranobetonske trake, potrebno je pomnožiti širinu temelja visinom, tj. Ako imate širinu trake od 40 cm i visinu od 100 cm (1 m), tada će područje presjeka biti 4000 cm2.

Područje poprečnog presjeka pojačanja treba biti 0,1% površine poprečnog presjeka temelja, stoga je potrebno područje od 4000 cm2 / 1000 = 4 cm2.

Kako ne biste izračunali područje poprečnog presjeka svake šipke, možete upotrijebiti jednostavan znak. Uz to, lako možete podignuti traženi promjer armature za temelj.

U tablici postoje vrlo male netočnosti povezane s brojevima zaokruživanja, ne obratite pozornost na njih.

Važno: Kod dužine trake manjeg od 3 m, minimalni promjer uzdužnih armaturnih šipki trebao bi biti 10 mm. Duljina trake od više od 3 m, minimalni promjer uzdužnog armature trebao bi biti 12 mm.

I tako, imamo minimalnu izračunatu površinu poprečnog presjeka ojačanja u poprečnom presjeku podnožja trake, što je 4 cm2 (to se temelji na broju uzdužnih šipki).

S osnovnom širinom od 40 cm, dovoljno nam je da koristimo shemu ojačanja s četiri šipke. Vraćamo se u tablicu i pogledamo u stupac gdje se dodjeljuju vrijednosti za 4 šipke armature i odaberite najprikladniju vrijednost.

Tako smo utvrdili da je za naš temelj široka 40 cm, visok 1 m, s shemom ojačanja s četiri šipke, najprikladnija armatura promjera 12 mm jer će četiri šipke takvog promjera imati presjek od 4,52 cm2.

Izračun promjera armature za okvir sa šest šipki vrši se na sličan način, samo su vrijednosti već preuzete sa stupca sa šest šipki.

Nije neobično da je ojačanje dovedeno do gradilišta, a kad okvir počne pletiti, ispada da nije dovoljno. Moramo kupiti više, platiti za isporuku, a to su već dodatni troškovi, koji nisu nimalo poželjni u izgradnji privatne kuće.

Da se to ne dogodi, potrebno je ispravno izračunati iznos armature za temelj.

Pretpostavimo da imamo takvu shemu temelja:

Pokušajmo izračunati količinu ojačanja za takvu trakastu podlogu.

Izračunavanje broja uzdužnih armatura

Da biste izračunali potrebni broj uzdužnih armatura za temelj, možete koristiti grubu izračun.

Prvo morate pronaći duljinu svih zidova temelja, u našem slučaju to će biti:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Budući da imamo shemu pojačanja od 4 jezgre, dobivena vrijednost mora se pomnožiti s 4:

Dobili smo duljinu svih uzdužnih armatura, ali ne zaboravite:

Prilikom brojanja uzdužnog ojačanja potrebno je uzeti u obzir pokretanje armature pri pristajanju, jer se vrlo često događa da se armatura isporučuje na dionicu dugačke šipke 4-6 m, a kako bi se postigao potrebni 12 m, morat ćemo se povezati s više šipki. Šarke za armiranje na kopnu moraju se preklapati, kao što je prikazano na slici u nastavku, lansiranje armature mora biti najmanje 30 promjera, tj. pri korištenju armature promjera 12 mm, minimalni početak treba biti 12 * 30 = 360 mm (36 cm).

Kako bi se prilagodio ovom pokretanju, postoje dva načina:

 • Napravite izgled šipki i izračunajte broj takvih spojeva
 • Dovedenu figuru dodajte oko 10-15%, u pravilu to je dovoljno.

Koristit ćemo drugu opciju i za izračunavanje broja uzdužnih armatura za temelj moramo dodati 10% do 168 m:

168 + 168 * 0.1 = 184.8m

Ovim smo izračunali broj samo uzdužnog armature promjera 12 mm, sada izračunavamo brojni poprečni i vertikalni štap u metrima.

Izračunavanje broja poprečnih i vertikalnih ojačanja za podnožje trake

Kako bismo izračunali broj poprečnih i vertikalnih pojačanja, ponovno se okrenimo shemi, iz kojeg je jasno da će izaći jedan "pravokutnik":

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Posebno sam uzimao marginu od 0,3 i 0,8, ali 0,35 i 0,90 kako bi poprečna i okomita armatura bila malo iza iz rezultirajućeg pravokutnika.

Važno: Vrlo često, prilikom montaže okvira u već iskopanom rovu, okomito ojačanje se postavlja na dno rova, a ponekad čak i malo zakucava u tlo, radi bolje stabilnosti okvira. Zato je potrebno uzeti u obzir i tada će biti potrebno uzeti u obzir ne duljinu od 0,9 m vertikalne armature, već da se poveća za oko 10-20 cm.

Sada izračunavamo broj takvih "pravokutnika" u cijelom okviru, uzevši u obzir da će na uglovima i na mjestu spajanja zidova temeljnice biti dva takva "pravokutnika".

Prvo treba uzeti najdužu stranu (12 m) i izračunati broj poprečno i okomito pojačanje na njemu.

Kao što se može vidjeti iz dijagrama, na našoj strani od 12 m nalaze se 6 naših "pravokutnika" i dva dijela zida od 5,4 m, na kojima će biti još 10 mostova.

Dakle, imamo:

6 + 10 + 10 = 26 kom.

26 "pravokutnika" s jedne strane od 12 m. Slično, smatramo skakačima na zidu od 6 m, a nalazimo da će biti deset skakača na jednom šest metara stijenku trake temelj.

Budući da imamo dva zidova od 12 metara, a 6 metara zidovi imamo 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 komada.

Zapamtite, prema našem izračunu, svaki pravokutnik proizvede 2,5 m armature:

Konačni izračun broja ventila

Utvrdili smo da trebamo uzdužno ojačanje promjera 12 mm, a poprečni i vertikalni promjer 8 mm.

Iz ranijih proračuna ustanovili smo da trebamo 184,8 m uzdužnog armature i 205 m poprečne i vertikalne armature.

Slijedeći gore navedeno pravilo, trebamo kupiti 190 - 200 m armature promjera 12 mm i 210 - 220 m armature promjera 8 mm.

Ako je ojačanje ostalo - ne brinite, to će biti praktično čak i jednom tijekom procesa gradnje.

Izračun pojačanja za temelj: kako izračunati koliko vam je potrebno?

Beton je vrlo izdržljiv s tlačnim opterećenjem, ali je puno slabiji pri istezanju i savijanju. Kako bi se zaštitile sve strukture od uništenja pod opterećenjem rastezljivosti i savijanja, potrebno je upotrijebiti metalne armaturne elemente - okvira od mrežice za ojačavanje.

To će osigurati preklapajuće zatezne sile, čime se štiti struktura od pukotina.

Izračun ojačanja temelja je vrlo važan, jer određuje snagu temelja zgrade do uništenja pod neravnim opterećenjima, izobličenjima, spuštanjem tla i aktivnim radom podzemnih voda.

Iznos ojačanja ovisi o opterećenju i vrsti temelja. Beton najčešće postavlja takve strukture:

Svaka vrsta ima svoje vlastite značajke dizajna, a izračun ojačanja treba izvršiti samo nakon određivanja vrste temelja.

Vrsta trake

Betonska traka, koja je postavljena na obodu zgrade i pod svim zidovima ležaja. Takav temelj može doživjeti opterećenja na savijanje i savijanje u uzdužnom smjeru. U skladu s tim, posebnu pozornost treba posvetiti ojačanju postavljenom vodoravno duž zidova.

Prema SNiP 52-01-2003, broj uzdužnih ojačanja trebao bi se izračunati ovisno o opterećenju konstrukcije, ali ne manjoj od 0,1% područja poprečnog presjeka temelja. To jest, ako na primjer postavimo vrpcu visine 1,5 metara i širine 0,5 metara, tada će metala biti potrebna:

Poznavajući promjer odabrane žice, moguće je izračunati potrebni broj šipki. Na primjer, ako odaberemo šipke promjera 12 mm, tada ćemo im trebati:

Okrenuti se i dobiti 7. Međutim, vrijedi zapamtiti da je to minimalna dopuštena količina. Potrebno je dodati najmanje jednu šipku na temelj i postaviti 4 na vrhu pojasa i četiri na dnu. To su mjesta koja najviše trpe od naprezanja.

Nemojte zaboraviti da je za uzdužno ojačanje dopušteno koristiti samo rebrastu žicu.

Postoji uvjerenje da poprečna (okomita) armatura ne nosi opterećenje u sastavu temelja trake pa je potrebno samo vezati gornji i donji uzdužni remen. No opterećenje se i dalje može dogoditi.

S velikim tlačnim silama u uzdužnom smjeru postoji opasnost od nagiba vodoravne armature. A samo dobro okomito pojačanje može spriječiti ovo.

Iako pravila dopuštaju upotrebu glatke žice u ovom slučaju, njezini krajevi moraju biti savijeni i vezani vodoravnim šipkama.

Preklapanje okomitih šipki vodoravne mrežice za ojačanje omogućuje vam potpuno uklanjanje pojave pukotina duž tlačnih opterećenja. Postavlja se pitanje, koliko bi polica trebalo položiti?

Količine određene propisima vezane su za promjer šipki. Budući da je vjerojatnost takvog snažnog opterećenja u betonskoj vrpci zanemariva, dovoljno je staviti okomito pojačanje svakih pola metra.

Posjedovanje tih podataka nije teško izračunati koliko je pojačanja potrebna na temeljima. Nakon što je odredio broj šipki, trebali biste je jednostavno umnožiti duljinom betonske trake. Na primjer, ako parametri profila odgovaraju gore, a veličina kuće je 10 do 12 metara, tada će vam trebati:

Nemojte zaboraviti o vertikalnim šipkama. Ako ih stavite na pola metra, trebat će vam:

Ukupna duljina prolazi za 600 metara, ali vrijedi zapamtiti da za horizontalno i okomito pojačanje možete koristiti drugu vrstu šipki.

Pogledajte naš videozapis na temu:

Podloga temelja

Čvrsta monolitna ploča na cijelom prostoru kuće obično ima impresivne dimenzije u dva smjera. Prema tome, uzdužne i poprečne žice podvrgavaju se približno istom opterećenju.

Bit će potrebno preklapati beton s metalom i duž i preko. Izrađena je čvrsta mreža za armiranje, koja omogućuje da podnosi vlačna opterećenja na temelj u bilo kojem smjeru.

No, budući da se napor za lom može pojaviti i na vrhu i na dnu ploče, potrebno je polagati žicu na dvije razine.

Drago mi je što u ovoj konstrukciji temelja postoji niska vjerojatnost ojačanja buckling.

Mreža sprječava izbacivanje pojedinačnih šipki, jer uzdužni nose poprečne šipke, a poprečne šipke sprječavaju produživanje uzdužnih.

Stoga, vertikalne šipke obično nisu potrebne, morat ćete staviti nekoliko samo za podupiranje gornjeg sloja armature.

Da biste izračunali broj ojačanja, morate odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Koja je dužina i širina ploče ili površine?
 • Koja je veličina rešetke?
 • Trebate li grede - ukrute? Koliko ih treba?

Prvo je pitanje jednostavno, samo trebate pogledati u projekt.

Druga također ne uzrokuje probleme s pojednostavljenim izračunom. Budući da tanjur često doživljava vrlo velika opterećenja na uvijanje, savijanje i suzenje, pokušavaju položiti šipke češće, ali rijetko više od 15 centimetara.

Standardna verzija - 20-30 cm. Možete slijediti iste zahtjeve navedene u SNiP 52-01-2003 i na temelju njih izračunati potrebni broj stupaca. U slučaju ploče, uzdužne i poprečne žice se smatraju uzdužnim.

Stiffeners obično leže u slučaju da temelj mora izdržati teška opterećenja. Izračunavanje broja šipki za armaturne grede je slično kao temelj trake.

Izgradnja stupova

Svaka podloga stuparskog temelja smatra se zasebnom jedinicom, pa se izračunava pojačanje.

Općenito, stupac ima pretežno kompresivna opterećenja, ali pri pomicanju tla može doći i do sila savijanja.

Prema tome, samo vertikalno postavljene šipke strukture za ojačanje izvode rad, poprečne grede su potrebne samo za održavanje oblika okvira sve dok se ne napune beton.

Za jedan stup, obično 3-4 bar su dovoljne. Manji broj ne dopušta stvaranje okvira koji je krut u svim smjerovima, veći broj ima višak snage.

Algoritam za brojanje brojeva vrlo je jednostavan, da biste dobili rezultat koji trebate znati visinu potpore i koliko ih je u tom području:

 • Duljina potpore množi se s brojem šipki u njemu.
 • Rezultantni broj množi se s brojem nosača.

Zadatak je malo složeniji u prisustvu roštilja. On se također mora pojačati i temeljito vezati sa stupovima. Izračun je dopunjen ovim. Vezanje je neophodno kako bi se osiguralo preklapanje i povezivanje svih raspoloživih nosača.

 • Broj štapića u roštilju izračunava se slično kao temelj trake.
 • Pri izračunavanju volumena metala za stupove na visinu nosača dodajte visinu roštilja.
do sadržaja ↑

Važno je zapamtiti

 • Nakon izračuna količine ojačanja, ne zaboravite dodati 10-15% rezervi samo u slučaju. Potrošnja će biti malo više zbog potrebe za preklapanjem na mjestu zglobova itd.

Potrebno je odmah izračunati materijal za štapove za lijepljenje.

Obično se za to koristi mekana čelična žica, neki koriste najlonske ligamente.

Ili možete zavarivati. Koliko mekana žica ili elektrode za zavarivanje ovise o broju sjecišta koja zahtijevaju pakete.

 • Kod lijevanja betona potrebno je osigurati preklapanje svih metalnih elemenata mrežice za ojačavanje. Ojačanje treba zaštititi debelim slojem betona, što će znatno usporiti koroziju čelika.
 • Pogledajte našu kompilaciju videozapisa o stvaranju armirane baze:

  Pojačanje temelja trake: značajke i tehnološka shema

  Kako bi se osiguralo jačanje strukture i povećava život zgrade ili strukture, nužno je ojačati temelj. Postupak pojačanja trake temelji se na činjenici da se okuplja "kostur", koji djeluje kao obrambena struktura komponente koja potiskuje tlak tla na osnovnim zidovima. Kako bi se maksimizirala ova funkcija potrebno je izvršiti neke pripremne radove: izračunati armatura potrebna za uspostavljanje trake temelja te da se upoznaju s organizacijom i redom građevinskih radova.

  Ojačanje temelja vrpce

  Temelj temeljac trake je konkretna otopina koja u svom sastavu ima tri glavne komponente: cement, pijesak i vodu. Nažalost, ovaj građevinski materijal, zbog svojih fizičkih karakteristika, ne jamči da se temelje građevine neće vremenom mijenjati.

  Jačanje nosača trake postiže se pomoću armature, što daje čvrstoću strukturi.

  Kako bi se povećala sposobnost temelja da izdrži povremeni pomak, oštar pad temperature i drugi čimbenici koji ga nepovoljno utječu, potrebno je da struktura građevinskog materijala sadrži metal koji ima izvrsnu duktilnost i sposoban je osigurati pouzdano pričvršćivanje.

  Na temelju gore navedenog, moguće je razumjeti veliku važnost ojačanja temelja trake pri izvedbi kompleksa građevinskih radova.

  Temelj mora biti pojačan tamo gdje je moguća pojava rasteznih zona. Maksimalna vrijednost rastezanja može se pojaviti na površini baze - to je glavni razlog za pojačanje, koji se približava gornjoj razini.

  Da se okvir temeljnog trapa ne podvrgava korozivnom postupku, potrebno ju je zaštititi od nepovoljnih vanjskih utjecaja ispod betonskog sloja.

  Optimalna udaljenost armature za temelje trake je 5 cm od površine.

  Nitko neće moći unaprijed znati o tome kada i u kojem smjeru deformacija napreduje: na dnu se može dogoditi rastezna zona, kada je središte savinuto, a na vrhu ako je okvir podignut. Stoga je nužno provesti ojačanje na obje strane (dno i vrh) armature promjera 10-12 mm. Treba imati na umu da se armatura koja se koristi za temelje trake mora imati rebrasta površina zahvaljujući kojoj je moguće postići savršen kontakt s betonom.

  Preostali dijelovi površine kostura (horizontalne i vertikalne poprečne šipke) mogu biti glatke, a promjer - manji. Kada je izvedena armatura monolitnih osnova trake širine ne više od 40 cm, dopušteno je koristiti četvrtu armaturu šipku (duljinu od 10-16 m), koje su spojene u okvir s promjerom od 8 mm.

  Potrebno je poštovati udaljenost između vodoravnih šipki (ako je širina 40 cm) i 30 cm.

  Na tračnoj podlozi, koja ima veliku duljinu, malena širina, zahvaljujući tome, pojavljuje se uzdužno istezanje, i izostavljena je poprečna istezanja. Dakle, poprečne vertikalne i vodoravne šipke, glatke i tanke, samo stvaraju okvir, ali nisu u stanju uzeti teret.

  Mnogo je pažnje potrebno posvetiti procesu ojačanja uglova jer se često događa da se deformacija ne primjenjuje na sredinu okvira, do dijelova kuta. Ojačanje uglova mora se provesti na takav način da osigura da jedan kraj savijenog elementa za ojačanje napusti jedan zid, a drugi ostavi drugi zid.

  Spajanje šipki prema preporuci stručnjaka provodi se žicom, jer nisu sve vrste pribora izrađene od čelika koji se isporučuju za zavarivanje. Čak iu slučajevima kada je zavarivanje dopušteno, zabilježeni su problemi koji se neće pojaviti ako se žica koristi za povezivanje. Među problemima koji nastaju nakon zavarivanja najčešći su:

  1. Pregrijavanje čelika, koji mijenja svojstva materijala.
  2. Šipka na području zavarivanja postaje tanji.
  3. Zavar nema dovoljno snage i mnogo više.

  Kako napraviti shemu ojačanja

  Postupak pojačanja započinje činjenicom da ugrađuju oplate, postavljajući svoju unutarnju površinu pergamentom, što će u budućnosti pojednostaviti radove na uklanjanju strukture. Okvir mora biti kreiran strogo prema slijedećoj shemi:

  Izvlači se jarak, u zemlju u koju se dovode potrebne količine šipki za ojačanje (moraju imati duljinu jednaku dubini baze). Istodobno, važno je poštovati udaljenost od oplate veličine 50 mm i visine od 400-600 mm.

  Na dnu rova ​​treba postaviti visinu od 80-100 mm, i staviti donji red armature. Tribine se mogu postaviti na rubove cigle.

  Zatim učvrstite gornje i donje redove armature i poprečne mostove na igle postavljene u vertikalnom položaju.

  Sjecišta su pojačana vezivanjem žicom ili zavarivanjem.

  Potrebno je osigurati strogo poštivanje udaljenosti do vanjske površine namijenjene baze. Za to se koriste cigle. To je gotovo najvažniji uvjet, jer se ne preporučuje ugradnja metalnih konstrukcija izravno na dno. Oni bi trebali biti podignuti iznad tla ne manje od 8 cm.

  Nakon ugradnje armature, opremite rupe za ventilaciju, a zatim ulijte betonsku otopinu.

  Oprema ventilacijskih otvora je neophodna jer povećavaju prigušne karakteristike temelja, a također sprječavaju pojavu truleži.

  Izračun potrošnog materijala za temelj

  Kako bi se izračunala osnovica trake, potrebno je prethodno uspostaviti neke parametre. Ovo se može vidjeti uzevši u obzir sljedeći primjer.

  Na primjer, pravokutni temelj temelji se na sljedećim osnovnim dimenzijama:

  1. 3,5 metara širine.
  2. Duljine 10 metara.
  3. Visina lijevka - 0,2 metara.
  4. Širina trake je 0,18 metara.

  Prvo, potrebno je izračunati ukupni volumen lijevanja. To zahtijeva informacije o veličini baze koja je, na primjer, načinjena u obliku paralelopipeda. Izvršene su jednostavne manipulacije: mjerenje perimetra baze, a zatim množenje rezultirajućeg perimetra po širini i visini lijevanja prema sljedećoj formuli:

  P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27 V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972.

  Nakon toga nastavljamo brojati monolitni temelj. Postalo je jasno da dimenzije baze, tj. Lijevanje, zauzimaju volumen od približno 0,97 kubičnih metara. Sljedeća je određivanje volumena unutarnjeg dijela temelja, koji zauzima unutarnji položaj vrpce.

  Da bi se izračunao ovaj volumen, širina i duljina baze pomnoženi su s visinom lijevanja. Tako je vrijednost ukupnog volumena jednaka:

  10 x 3,5 x 0,2 = 7 (kubni metara).

  Količina lijevanja oduzima se od rezultirajuće slike: 7 - 0.97 = 6.03 (kubni metar).

  Tako smo dobili sljedeće parametre:

  Veličina volumena je 0,97 cu. Veličina unutarnjeg volumena punila - 6,03 cu. metara.

  Nadalje se razmatra količina pojačanja. Na primjer, imamo indikator promjera 12 mm, lijevanje ima 2 vodoravna navoja (dvije šipke), a okomite šipke trebaju biti postavljene pola metra duž poznatog perimetra - 27 metara. Potrebno je pomnožiti 27 pomoću 2 vodoravne šipke, što rezultira 54 metara.

  Izvršite izračun vertikalnih šipki kako slijedi: 54/2 + 2 = 110 komada (pola metra intervala - 108 i dvije šipke postavljene uz rubove strukture). Zatim je potrebno dodati jedan kut na uglovima, što rezultira 114 komada. Pretpostavimo da šipka ima visinu od 70 cm, u ovom slučaju: 114 x 0,7 - 79,8 metara.

  Konačni dodir će biti izračun oplate.

  Na primjer, ona će biti izrađena od ploča s sljedećim parametrima:

  1. Debljina - 2,5 cm.
  2. Duljina je 6 metara.
  3. Širina - 20 cm.

  Izračun površine bočnih površina je sljedeći:

  Perimetar je pomnožen s visinom lijevanja, dobivena slika pomnožena s 2 (s marginom, istodobno se ne uzima u obzir smanjenje unutarnjeg perimetra u odnosu na vanjski):

  27 x 0,2 x 2 = 10,8 kvadratnih metara. metara.

  Izračunajte površinu ploča:

  6 x 0,2 = 1,2 četvornih metara. metara.

  10,8 četvornih metara metara podijeljena s dobivenom figurom, dobivši vrijednost od 9.

  Dakle, morate imati 9 ploča, dugačak 6 metara. Ne zaboravite dodati ploče za vezu, čiji broj se određuje po vašoj odluci.

  Trebate materijale u sljedećim količinama:

  1. Konkretno rješenje - 1 cu. metar.
  2. Punilo je 6,5 cu. metara.
  3. Armatura - 134 metara.
  4. Ploče - dužine 27 metara, širine 20 cm.
  5. Vijci i šipke po vlastitom nahođenju.

  Ovo je procjena.

  Imajući na umu ispravno pojačanje temelja trake, kao i kako se izračunavaju potrebni materijali, dobivate jamstvo da možete izgraditi pouzdanu i čvrstu temelje vlastitim rukama na kojima možete izgraditi monolitne strukture s bilo kojom konfiguracijom.