Članak 69. Udaljenosti vatre između zgrada, građevina i zgrada

Članak 69. Udaljenosti vatre između zgrada, građevina i zgrada

1-15. Komentirani članak utvrđuje zahtjeve za protupožarne udaljenosti između stambenih, javnih i administrativnih zgrada, zgrada, struktura i struktura industrijskih organizacija, ovisno o stupnju otpornosti na požar i klasi njihove konstruktivne opasnosti od požara.

Prije toga, ti su zahtjevi bili prvo osigurani u Dodatku 1 "Zaštita od požara" u SNiP 2.07.01-89 * "Urbanističko planiranje, planiranje i razvoj gradskih i seoskih naselja". Dakle, u stavku 1. gore navedene prijave na SNiP 2.07.01-89 * utvrđeno je da bi vatrogasne udaljenosti između stambenih, javnih i pomoćnih zgrada industrijskih poduzeća trebale biti preuzete iz tablice 1 sadržane u ovom stavku, te između industrijskih objekata industrijskih i poljoprivrednih poduzeća - prema SNiP II-89-80 * "Master planovi za industrijska poduzeća" i SNiP II-97-76 "Master planovi za poljoprivredna poduzeća".

Spomenuta tablica iz stavka 1. Aneksa 1 SNiP 2.07.01-89 * reproducira se, ali s određenim promjenama, u tablici 11. dodatka Komentiranom zakonu (vidi komentar tablice), na koji se dio 1. napomene članak odnosi, naređivanjem da se Prema ovoj tablici, protupožarne udaljenosti između stambenih, javnih i administrativnih zgrada, zgrada, struktura i struktura industrijskih organizacija.

Brojni bilješke dane su navedenoj tablici u stavku 1 Dodatka 1 SNiP 2.07.01-89 *, od kojih su većina izravno uključene u odredbe komentiranog članka. Dakle, u bilješkama ovoj tablici, među ostalim, navedeno je sljedeće:

udaljenost između zgrada i građevina smatra se udaljenost između vanjskih zidova ili drugih građevina. Ako se na objektima ili strukturama od zapaljivih materijala nalazi više od 1 m, razmak između tih struktura se uzima (bilješka 2);

dopušteno je smanjenje razmaka između zidova zgrada bez prozorskih otvora za 20%, osim građevinskih objekata IIIa, IIIb, IV, IVa i V stupnjeva otpornosti na požar (bilješka 3);

na područjima seizmičnosti od 9 boda, udaljenost između stambenih zgrada, kao i između stambenih i javnih objekata IVa i V stupnjeva otpornosti na vatru treba povećati za 20% (bilješka 4);

udaljenost od zgrada bilo kojeg stupnja otpornosti na požar na zgrade IIIa, IIIb, IV, IVa, V stupnjeva otpornosti na požar u obalnom pojasu širok 100 km, ali ne dalje od najbližeg planinskog područja, u klimatskim podgrađima IB, IG, IIA i IIB treba povećati za 25% (bilješka 5);

udaljenost između stambenih zgrada IV i V stupnjeva otpornosti na požar u klimatskim podgrađima IA, IB, IG, ID i IIA treba povećati za 50% (približno 6 *);

za dvokatne građevine okvira i konstrukcije panela V stupnja otpornosti na požar, kao i zgrada prekrivenih zapaljivim materijalima, udaljenosti od požara moraju se povećati za 20% (bilješka 7);

udaljenost između zgrada I i II stupnjeva otpornosti na vatru dopušteno je da obuhvaća manje od 6 m, pod uvjetom da je zid viša građevina nasuprot drugoj zgradi nepotrebna (napomena 8);

iz stola se uzimaju udalji od samostalnih, dvojnih kuća i poslovnih zgrada (šupa, garaža, kupatila) na zemljištu domaćinstva do stambenih zgrada i gospodarskih objekata na susjednim zemljišnim parcelama. 1 *. Udaljenost između stambene zgrade i gospodarskih zgrada, kao i između zgrade u istom zemljištu (bez obzira na ukupnu izgrađenu površinu) nisu normalizirani (bilješka 9);

udaljenost između stambenih zgrada, kao i stambenih zgrada i gospodarskih zgrada (staje, garaže, kupke) ne normaliziraju se kada je ukupna izgrađena površina, uključujući prazno područje između njih, jednaka najvećem dopuštenom građevinskom području (katu) jedne građevine istog stupnja otpornosti na vatru bez vatrenih zidova bilješka 10);

udaljenost između nadstrešnica (staje, garaže, kupke) koja se nalaze izvan zemljišnih parcela ne normalizira se pod uvjetom da površina građevine s međusobno povezanim zgradama ne prelazi 800 m2. Iz tablice se uzima udaljenost između skupina blokiranih gospodarskih objekata. 1 * (približno 11).

Klauzula 5 Dodatka 1 SNiP 2.07.01-89 * utvrđuje da udaljenost od granica urbanih naselja do šuma mora biti najmanje 50 m, a od seoskih naselja i parcela do vrtnih udruga ne manje od 15 m; u urbanim naseljima za prostore jednokrevetne pojedinačne zgrade s vrtnim plohama dopušteno je smanjenje udaljenosti od granica vrtne plohe do šume, ali je potrebno najmanje 15 m. Ove odredbe su uključene u 15. dio članka koji se komentira.

Odredbe stavaka 12. i 14. komentiranog članka sadržavale su odgovarajuće zahtjeve NPB 103-95 "Trgovački paviljoni i kiosci. Zaštita od požara" * (85), odobren. Red 5 br. GUGPS Ministarstva unutarnjih poslova Rusije od 31. siječnja 1995. Dakle, klauzula 2.2 gore navedenih norma predviđa da instalacija kioska, kao i jednokatnih paviljona s površinom od 20 četvornih metara. m i manje grupe; u jednoj skupini može se postaviti najviše 10 struktura I, II, III, IIIa stupnjeva otpornosti na vatru ili 6 - IIIb, IV, IVa, V stupnjeva otpornosti na vatru; udaljenost između njih u skupini nije normaliziran. Prema točki 2.3 NPB 103-95, udaljenost između tih grupa, između paviljona više od 20 četvornih metara. m, kao i između paviljona i kioska namijenjenih prodaji zapaljivih tekućina i plinova (bez obzira na njihovu površinu), treba poduzeti u skladu s tablicom danom u ovom stavku i koja je u skladu s tablicom 1 u Dodatku 1 SNiP 2.07.01 -89 * (kao što je naznačeno u približno U točki 2.3 NPB 103-95, ako u grupi postoje kioske i paviljoni s različitim stupnjevima otpornosti na požar, udaljenost od skupine do susjednih objekata se uzima na strukturi koja ima najniži stupanj otpornosti na vatru). U skladu s člankom 2.5 NPB 103-95, odlagališta za zapaljivi otpad trebaju se nalaziti na udaljenosti od najmanje 15 m od kioska i paviljona.

Koja je udaljenost između kuća u privatnom sektoru? SNiP zahtjevi

Nakon što su stekli zemljište, sretni vlasnici odmah počinju planirati gdje će kuća stajati, gdje su zgrade, gdje je kupaonica i ostali predmeti. Međutim, mnogi ljudi misle samo o budućnosti vlastite udobnosti, ali zaboravljaju na prava susjeda. Međutim, u Ruskoj Federaciji postoje određeni standardi, prema kojima treba provesti zgradu. Konkretno, ova pravila propisuju koliko je udaljenosti potrebno od kuće, tako da susjedni susjedi mogu biti sigurni i udobni.

Standardizacija gradnje

U dizajnu i izgradnji raznih objekata, zakonodavstvo Rusije obvezuje se pridržavati određenih zakona o gradnji i propisa. Mnogi od njih razvijeni su u sovjetskom razdoblju, ali su i dalje na snazi ​​jer ne gube svoju važnost. Što se tiče robe postoje GOST, tako da za niskogradnje i visoke stambene zgrade, kao i inženjerske komunikacije, odgovarajuće građevinske standarde pružaju. Na primjer, zajednički pothvat 30-102-99 regulira planiranje i razvoj privatnog sektora.

Osnovne definicije granica

Da bi se lakše razumjeli koja bi se udaljenost trebala nalaziti između kuća, u početku je potrebno utvrditi načelo na kojem su područja ograničena. Postoje dvije vrste granica: "crvena crta" i "granica stranice".

 • Crvena linija je virtualna granica koja razdvaja općinske ili zajedničke teritorije od privatnih zemljišta. S druge strane crvene linije su ceste i sve vrste komunalnih usluga (plin, voda, komunikacijske linije, itd.). Crvena crta dobila je ime zbog boje kojom je označena na katastarskoj karti. Prema SNiP-u, stambene zgrade ne bi trebale prijeći ovu virtualnu liniju.
 • Granice stranice su i virtualne linije koje odvojeno od jednog privatnog vlasništva nad zemljom. Odvajanje mjesta provodi se postavljanjem graničnih oznaka (najčešće stupaca) na njihovim ekstremnim uglovima. S vremenom je teško odrediti gdje se jedan odjeljak završava, a drugi počinje, pogotovo ako među njima nema ograde. Zbog toga se sporovi često javljaju između susjeda nad teritorijima. U takvim se slučajevima treba pozvati katastarski inženjer koji će moći pravilno odvojiti susjedne teritorije pomoću zemljišnih parcela.

Pravila za izgradnju prigradskih i urbanih područja

Prema zahtjevima SNiP, stambene zgrade u privatnom sektoru trebale bi biti izgrađene sa sljedećim minimalnim udaljenostima:

 • od crvene linije ulice do kuće - 5 m, od ceste do kuće - 3 m;
 • od susjedne susjedne ograde do kuće - 3 m;
 • od susjednih susjednih do ograde do zgrada za održavanje peradi, male i velike životinje - 4 m;
 • od susjedne ograde do kade, garaže, zgrade za skladištenje inventara - 1 m;
 • udaljenost od opće ograde do drveća - 2 m, do grmlja - 1 m.

Osim toga, padine krovova kuća i gospodarskih objekata, bokova i drugih građevina ne smiju biti više od 0,5 m.

Propisi o požaru

U privatnom sektoru postoji povećani rizik od širenja požara na susjedna svojstva. Kako bi se smanjili takvi rizici, kuće izgrađene od raznih građevnih materijala trebale bi se nalaziti na određenoj udaljenosti jedna od druge. Dakle, prema SNiP, sigurnost od požara može se osigurati promatranjem sljedećih minimalnih udaljenosti:

 • između betonskih ili ciganskih kuća - 6 m;
 • između kuća s drvenim stropovima ili s vatrostalnim materijalima (ili između drvenih i betonskih kuća) - 8 m;
 • između drvenih kuća - 10 m.

Prema SNiP-u, zaštita od požara može osigurati veći minimum. Dopuštena udaljenost ovisi o tehničkim karakteristikama zgrade koje se koriste za vanjsku završnu obradu građevinskih materijala, klimatske značajke regije, itd. U fazi planiranja, preporučuje se da se obratite područnom odjelu Ministarstva za izvanredne situacije, gdje mogu pojasniti točno koja bi udaljenost trebala biti između kuća u privatnom sektoru prema zahtjevima sigurnost od požara.

Kuće za odmor

Što se tiče planiranja zgrada u područjima koja se nalaze u hortikulturi, postoji vlastiti algoritam, reguliran SNiP. Udaljenost između kuća mora biti jednaka onoj koja se odnosi na privatni sektor. To jest, seoska kuća treba biti smještena ne manje od 3 metra do susjedne susjedne ograde. Dopuštena udaljenost od zgrade do plantaže je najmanje 15 m.

Državne ograde

Što se tiče državnih ograda, onda su podložni dodatnim zahtjevima. Granice između parcela smiju se graditi tako da susjedne teritorije mogu biti pregledane kroz njih. Ove strukture mogu biti mreža ili rešetka, a njihova visina ne bi trebala prelaziti jedan i pol metara.

Izgradnja gluhih ograda je također moguća, ali svakako dobijte suglasnost susjeda i pisano. Ovaj dokument se može koristiti na sudu u slučaju spornog problema sa susjedima.

Sankcije zbog kršenja propisa o gradnji

SNiP nije regulatorni akt, stoga odgovornost za kršenje ovih pravila nije propisana zakonom. Međutim, ovo pitanje nije tako jednostavno. Dakle, ako postupci jednog vlasnika kuće krši interese susjeda, potonji imaju pravo riješiti problem na sudu.

Na primjer, ne znajući kolika je udaljenost između kuća, izgradili ste svoj dom preblizu granici susjedne parcele. Voda s krova kuće teče ravno u susjedni vrt, ispire tlo tamo. Naravno, susjeda se ne sviđa. On se lako može tužiti zbog kršenja njegovih prava. I sudovi obično uzeti stranu tužitelja koji su u nepovoljnom položaju. Budući da je izgradnja provedena u kršenju SNiP (udaljenost između kuća nije održavana), nemate se nada za povoljan rezultat. Uobičajena presuda sudova u takvim slučajevima je obnova prava susjeda i isključenje kršenja građevinskih pravila. Drugim riječima, morat ćete ne samo platiti naknadu vašem bližnjemu, nego i rušiti svoju kuću.

Usklađenost s SNiP - obećanje mirnog suživota sa susjedima

Pridržavati se ili ne pridržavati kodova i propisa o gradnji osobna je stvar. Međutim, najudobnije je spriječiti grandiozne novčane gubitke u budućnosti. Štoviše, pridržavanje utvrđenih pravila ne može se samo zaštititi od zahtjeva susjeda nego i osigurati vatrogasnu zaštitu vašeg doma.

Prilikom planiranja zgrada na mjestu treba biti siguran da razmotrite sljedeće točke:

 • koja bi udaljenost trebala biti između kuća;
 • na kojoj bi se udaljenosti trebale nalaziti stambene zgrade i gospodarske zgrade od crvene crte;
 • gdje je dopušteno izgraditi garažu, kupalište, gospodarske zgrade, itd.

Koji se objekti mogu staviti na web mjesto

 • Stambena zgrada (vikendica, kuća, seoska kuća, itd.).
 • Obiteljske kuće (ljetna kuhinja, tuš, kada, staklenici, garaža ili autobusa, sjenica). Postoje različite vrste gospodarskih zgrada. Redoslijed njihove konstrukcije, veličine, namjene i sastava određuju lokalne vlasti.
 • Komora ili jama.
 • Vanjski WC (ako nema kanalizacije).

Kako bi ispravno postavili sve planirane objekte na stranicu, treba odabrati orijentire. Obično su susjedne zgrade i njihove ograde. Ako se, međutim, u susjednim područjima planira samo izgradnja, onda je bolje uskladiti mjesto vaših budućih objekata sa svojim susjedima.

Kako SNiP utječe na udaljenost između privatnih kuća

Nakon kupnje zemljišta, sretni vlasnici već predviđaju kako će se prostor planirati. Tu će biti kuća, kokošinjac, i slatkiš. Neki čak iznajmljuju dizajnere krajolika i arhitekte, ali mnogi radije sami planiraju planiranje. Međutim, u Rusiji postoje određena pravila koja obvezuju poštivanje određenih normi pri izgradnji zemljišta kako ne bi prekršili prava susjeda. Pravila jasno navode važne točke, na primjer, objašnjava koliko treba udaljenost između privatnih kuća i istodobno poštivati ​​tehnike zaštite od požara.

Što je SNiP


Postoje šifre prakse (SP), namijenjene za uporabu u izgradnji i projektiranju raznih građevina i zgrada. Na primjer, SP 30-102-99, razvijen 1999. godine, djeluje u odnosu na planiranje i razvoj privatnog sektora. Postoje kodovi za izgradnju stambenih visokih uspona, tvornica, poduzeća ili inženjerskih struktura.

Kôd sadrži pravila (SNiP) koja upravljaju pojedinačnim pitanjima gradnje i planiranja, koja se moraju slijediti. SNiP je građevinski kodeks i propisi, čija je poštivanja obvezna za gradilišta. Ako se GOST isporučuje za robu, a zatim za građevinske objekte - SNiP. I jedan i drugi koncept nastao je u SSSR-u za standardizaciju gradnje ili proizvodnje robe.

Suvremeni zastupnici nisu napustili sovjetske standarde, jer je dugogodišnjim razvojem pravila grupa inženjera uzela u obzir sve moguće trenutke izgradnje, pa su SNiP-ovi još uvijek na snazi.

Građevinske norme za zemljište u gradu ili na selu

Za početak, neka je dešifrirati neke definicije kako se ne bi zbunili u terminima:

 • Crvena linija je virtualna granica između privatne zemlje i općinske ili zajedničke zemlje. Iza crvene crte nalaze se ceste, komunikacijske linije, vodovodni sustav, plinovod itd. Crvena crta naziva se po boji kojom se ističe na katastarskim kartama. Zapravo, crvena crta je granična crta stranice. Privatne građevine ne bi trebale protežu preko granice crvene crte. Želite znati gdje je crvena linija blizu vašeg web mjesta? Pogledajte javnu mapu Rosreestr ovdje http://maps.rosreestr.ru/portalOnline/;
 • Granice web-lokacije virtualne su linije koje odvoje vašu web-lokaciju od sljedećeg. Kada se izmjere na točkama granica (gdje se pravopisne linije razbijaju), stavljaju se granični znakovi, često stupci. Tijekom vremena, osobito ako se ograda između susjeda ne instalira, znakovi su izgubljeni, a granice će biti moguće odrediti samo uz pomoć stručnjaka iz lokalne uprave ili katastarskog inženjera. Granice su uvijek označene na putovnoj putovnici.

I sada pogledajte što postoje standardi za izgradnju vile:

 • udaljenost od kuće do crvene linije ulica mora biti najmanje 5 metara (najmanje 3 metra do ceste);
 • udaljenost od kuće do ograde između vas i susjeda ne smije biti manja od 3 metra;
 • ne bliže od 4 metra do granice sa susjedima, možete graditi peradske kuće, kuniće ili staje za držanje stoke;
 • ne bliže od metra, možete izgraditi kadu ili garažu;
 • ne bliže od 4 metra možete saditi stabla (2 metra - srednerosly stabla, metar - grmlje).

U tom slučaju minimalna udaljenost između kuća mora biti u skladu s propisima o požaru:

 • 6 metara, ako su susjedne kuće betonske ili cigle;
 • 8 metara, ako kuće imaju drvene podove ili su zaštićeni vatrostalnim materijalima (ili jednom betonom, a sljedeći - drveni);
 • 10 metara ako su kuće drvene.

Minimalna vrijednost može biti veća, sve ovisi o karakteristikama zgrade, oblaganju, klimi itd. stoga je bolje da se obratite lokalnom odjelu za hitne slučajeve, od vas će se tražiti da ocijenite.

Norme državnih konstrukcija


Ako se vaša web-lokacija nalazi u vrtu, zgrade se trebaju planirati sukladno SNiP 30-02-97. Prema pravilima, gradnja u zemlji ne smije biti bliža od 15 metara plantaže.

Što se tiče udaljenosti do granice sa susjedima, onda postoje gore navedeni standardi. To jest, udaljenost od ograde sa susjedima u ladanjskoj kući mora biti najmanje 3 metra. No, još uvijek postoje zahtjevi za ogradu između parcela - ne bi trebalo biti više od jednog i pol metra, a ograda bi trebala biti mreža ili rešetka.

Kazna za kršenje SNiP-a

SNiP nije normativni čin, stoga zakon ne propisuje nikakvu odgovornost za kršenje zakona. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Činjenica je da vaše djelovanje ne smije kršiti interese susjeda, osobito u smislu korištenja stanovanja.

Na primjer, izgradili ste kuću koja krši norme, metar od granice sa susjednim mjestom. U tom slučaju voda iz vašeg krova izlijeva se izravno u susjedne krevete. Ovo je kršenje! Susjed lako može ići na sud, a sudac po zakonu donijet će takvu odluku kako bi obnovio prava susjeda i istodobno isključio kršenje građevinskih pravila.

Upravo kako bi se zaštitila od grandioznih monetarnih gubitaka u budućnosti, potrebno je razmotriti suptilnosti pri planiranju stranice:

 • koja je udaljenost između privatnih kuća;
 • koliko metara mora podijeliti crvenu liniju od najbliže zgrade;
 • gdje možete graditi garažu ili kadu.

Normativna udaljenost između zgrada na mjestu

Udaljenost između kuća (susjednih i vlastitih), kao i bilo koje zgrade, bilo da je vlasnik. zgrade, ograde, komunikacije ili biljke na mjestu moraju biti uključene u projekt na temelju određenih pravila kojima upravlja SNiP. To vam omogućuje da stvorite prihvatljive životne uvjete, kao i da zaštitite sebe i svoje susjede u opasnim situacijama.

Dovoljna visina ograde

Visoka živica je atraktivna zbog mogućnosti zatvaranja pogleda na stambenu kuću, kako bi pružila zastrašujuću zapreku penetraciji autsajdera. Međutim, ova će odluka dovesti do nekoliko neugodnih trenutaka. Prije svega, standardi zaštite od požara određuju druge parametre ograde, što može značajno smanjiti intenzitet širenja požara u opasnoj situaciji. Istodobno, visoka građevina na mjestu skriva područje.

Ograda mora biti postavljena između susjeda do visine ne više od 1,5 m.

Ograda između dviju zgrada ne može biti veća od granice od 1,5 m. Ta vrijednost određena je federalnim standardima, međutim, u skladu s lokalnom (regionalnom) regulacijskom dokumentacijom granične vrijednosti visine ograde mogu se značajno razlikovati.

Primjerice, u nekim je područjima dopušteno postaviti ogradu između stambenih zgrada do 2,2 m. Iz tog razloga, tijekom gradnje potrebno je voditi odgovarajuće norme.

Postoji još jedna značajka ograde instalirana na području između stambenih zgrada: struktura mora prenijeti svjetlo. Idealna je mrežna ograda, ograda za čamac. Potpuno gluha ograda je izgrađena između stambenih zgrada samo uz pismenu suglasnost susjeda.

Prema SNiP-u i normama, visina ograde sa strane ulice ili prolaza ne smije biti veća od 2,2 m.

Dopušteno je graditi ogradu bez ni najmanjih praznina samo male visine (0,75 m), tada neće biti potrebno odobrenje vlasnika susjedne parcele. Dizajn možete povećati i na maksimalnu dopuštenu razinu, ali ovaj dodatak mora biti transparentan.

Više o sigurnosti požara

Udaljenosti između kuća mogu se opisati kao požarne stanke. Prihvatljivi prolaz / prolaz širine omogućuje posebne predmete slobodnog kretanja. tehnologija. Sukladno tome, treba postojati dovoljno udaljenost između stambenih zgrada i onda se ta područja mogu smatrati požarnim barijerama kako bi se smanjio intenzitet širenja požara.

To objašnjava zašto su standardi zaštite od požara važni za promatranje ne samo tijekom daljnjeg rada, već i tijekom pripreme i izravno tijekom faze izgradnje stambene zgrade.

Glavni dokument koji uređuje zahtjeve za nove zgrade je SNiP 2.07.01-89. Sve građevine mogu se podijeliti u skupine prema vrstama materijala koji određuju razinu požarne opasnosti stambene zgrade u slučaju požara:

 • A - kuće od betona i kamena;
 • B - slične strukture, ali s drvenim krovovima;
 • B - građevine od drva.

Ako se uzmu u obzir obje strukture tipa A, preporučena udaljenost između dvije stambene zgrade ne smije biti manja od 6 m. Norme za zgrade tipa B su 8 m. Između potpuno drvenih zgrada (tip C) izlaz mora biti jednak ili veći od 15 m od Ovaj materijal je najosjetljiviji na spaljivanje. U slučaju kada se razmatraju građevine različitih tipova, požarne barijere odgovaraju drugim vrijednostima.

Na primjer, ako je kuća A u osobnom posjedu, na zemljištu na susjedu je konstrukcija tipa B, preporučljivo je ostaviti slobodan prostor između zgrade od širine 8 m.

Drugi slučaj: razmatraju se građevinski tipovi A i B, standardi zaštite od požara zahtijevaju druge zahtjeve, a to je minimalna granica 10 m. Još jedna mogućnost je specificirana u SNiP: minimalna udaljenost između dvije građevine različitih tipova (B i C) mora biti 10 m.

Sanitarna sigurnost

Ova pravila reguliraju određenu razinu sigurnosti između zgrada i zgrada za različite svrhe. Posebno:

 1. Stambena kuća koja se gradi na zemljištu mora biti smještena na udaljenosti od 3 m od ograde i, prema tome, s granice koja razdvaja imovinu. Mjerenja treba biti izrađena od baze kuće do ograde. Potrebno je razmotriti izbočene elemente, na primjer, trijem ili krov. U tom slučaju, trebate izmjeriti udaljenost od ove točke, ako prelazi bazu više od 0,5 m.
 2. Između ograde i malih zgrada na mjestu bi trebao biti slobodan prostor širine 1 m. Štoviše, SNiP određuje potrebu za lociranjem krova prema vlastitom posjedu.
 3. Ali ako zgrade kućanstva sadrže pticu, minimalna udaljenost između tih zgrada na mjestu i ograde je 4 m.
 4. Standardi sanitarne i domaće sigurnosti također reguliraju udaljenost plantations od zajedničke živica: što su veće biljke, dalje su posađene od ograde. Na primjer, grmlje smije biti smješteno na udaljenosti od 1 m, stabla prosječne visine - 2 m od ograde, a najviši sadnja - od 4 m i više.
 5. Od garaže do ograde može biti slobodan prostor širine 1 m.
 6. Standardi sanitarne i domaće sigurnosti reguliraju izgradnju kupelji ne manje od 1 m od ograde i 8 m od kuće. Ali "praktičnost" ulice treba biti dizajnirana na udaljenosti od 12 m od granične crte između posjeda.

Pri planiranju stranice moraju biti u skladu sa sljedećim sanitarnim standardima.

Udaljenost od ograde do kuće je precizno određena propisima. Na temelju ove dokumentacije određeni parametri ograđene strukture predviđeni su za različite svrhe tijekom gradnje, kao i udaljenost od stambenog objekta.

Udaljenost između kuća: pravila i propisa

Dizajn stambenih zgrada provodi se na temelju sljedećih regulatornih dokumenata: SNiP 30-02-97, SNiP 30-102-99, kao i standardima zaštite od požara. Temelji se na požarnim prekidima između dvije susjedne zgrade različitih tipova, osobito njihovih parametara.

Osim toga, postoje osnovni zahtjevi za plasman stambenih nekretnina u susjedna područja:

 • 3 m - minimalna granica od privatne kuće do granične crte;
 • 6 m - udaljenost između prozora stana, koja je u osobnom posjedu i zida susjedne kuće.

S obzirom na propise o požarima treba napomenuti da se u slučaju dvosjedne gradnje smije izgraditi susjedne objekte:

Važna točka u izgledu gradilišta za izgradnju prigradskih objekata je stroga usklađenost sa zahtjevima državnih regulatornih dokumenata.

Takva varijanta mjesta zgrade / zgrade ne stvara proturječnost između zahtjeva za požarnom sigurnošću objekata i stvarnog projekta.

Zoniranje prigradskog područja

Odgovarajuće za izgradnju zemljišta stambene i infrastrukturne infrastrukture zemljište zemljište je 6 hektara. Ali samo zoniranje stranice će omogućiti najučinkovitije korištenje zemljišta. Potrebno je utvrditi najvažnije zadatke koji se trebaju provoditi u dahi, na primjer, uređenje vrta ili igrališta itd.

Udaljenost od ograde do sadnji

 1. Mjesto na kojem se planira izravno locirati samu stambenu zgradu i sekundarne zgrade namijenjene za periodično ili trajno boravište ljudi (na primjer, pansion).
 2. Područje na kojem će vrtiti vrt. Također je potrebno planirati mjesto staklenika, staklenika.
 3. Zemljište za rekreaciju, gdje možete opremiti igralište, malu sjenicu, pa čak i bazen, ako mjerač dopušta. Raznolikost awnings, cvjetnjaka - sve to je bolje imati u rekreacijskom području.
 4. U međuvremenu, preporučujemo da se kućanski objekti, garaža, kupalište, ulični sadržaji, izvor pitke vode. U ovom području također se grupiraju zgrade za čuvanje životinja (psi, ptice, itd.), Radionicu, pruženu "ljetnu kuhinju" i slično.

Zoniranje teritorija pruža potrebnu razinu sigurnosti, kao i igralište, pa djeca na njemu neće biti blizu uličnih "pogodnosti" ili ograde s psima. Osim toga, uz učinkovitu podjelu teritorija u područja različitih namjena, vrijeme je oslobođeno kako bi se prevladao put s jedne točke u drugu.

Na primjer, ako se kuhinja nalazi na suprotnom kraju vile, neprestano ćete morati mnogo vremena izgubiti za kretanje iz kuće (takozvana zimska kuhinja, blagovaonica) u ljetnu kuhinju. Isto vrijedi i za kretanje između gospodarskih zgrada.

Pri projektiranju zgrada potrebno je uzeti u obzir dostatne udaljenosti između svake od postojećih tipova zgrada: stambene, poslovne, itd.

Odgovor treba tražiti u standardima vatre i sanitarne sigurnosti. Vođeni ovim dokumentacijom, možete izbjeći probleme u budućnosti koji se obično pojavljuju u spornim situacijama između susjeda. Pored toga, ispravno postavljanje zgrada osigurat će sigurnost vlastitog vlasništva u slučaju opasnih situacija na susjednom području.

Minimalna udaljenost između nosivih pilota

Oni koji biraju temelje za štikle za njihovu zaplet, prije svega, trebaju razmišljati o tome kako pravilno izvršiti svoje izračune. Postupak instalacije nije ni najmanje važno. Glavna pitanja koja interesi vlasnika zemljišta koji su za sebe odabrali opciju za osnivanje pilota su sljedeći:

Shema naprave za skladištenje proizvoda punjenih kombiniranih pilota.

 1. Koja je minimalna udaljenost između pilota?
 2. Koliko podrške je potrebno?
 3. Kako pravilno izračunati temelj od hrpe?

Na prvi pogled može se činiti da je prilično teško, pogotovo osobi koja nema veze s izgradnjom. Ali nemojte očajavati unaprijed, sve nije tako teško.

Unatoč činjenici da će vam trebati znanje o opterećenju zgrade i sili koja djeluje na temelje, kao io svojstvima i svojstvima građevinskih materijala, zasigurno ćete se nositi sa zadatkom, nakon što ste proučili detaljne informacije navedene u ovom članku. Nemojte zaboraviti da će samo pouzdani i dobro provedeni izračun pomoći da temelj bude pouzdan i izdržljiv.

Što je dobar stup temelj (hrpa)?

Dijagram uređaja stupca temelja precast pogonih pilota.

Najvažnija stvar o kojoj želite pričati, i tako je dobro poznata činjenica. Uređaj od pile temelja na izgradnji će vam omogućiti da znatno uštedjeti financijska sredstva potrošena za kupnju građevinskog materijala. Da ne bismo gubili vrijeme na razmatranje svih vrsta mogućnosti postavljanja baze stupca, odabrat ćemo jednu od najpopularnijih i, koristeći njegov primjer, saznati kako spasiti i koliko. Zato ćemo pričati o dosadama pilota u temeljima. Ti stupovi možete instalirati u nazočnosti bilo koje vrste tla na vašoj web stranici.

U osnovi, kategorija cijena građevinskog materijala potrebnog za izgradnju spomenutog temelja razlikuje se u prilično velikom intervalu. Sve ovisi o zahtjevu za to posebno u vašoj regiji prebivališta. S velikom popularnošću i cijenom bit će veće. No, usprkos raznim varljivostima na tržištu, temelj pile je jedan od najpristupačnijih za privatnu izgradnju.

Obratite pažnju na činjenicu da su na samom početku korištenja pilota u izgradnji korišteni samo u izgradnji mostova.

Sve o izračunu nosača: udaljenost između hrpta

Prva stvar koju trebate učiniti prije početka građevinskih radova - analizirati tlo na vašem web mjestu. To je neophodno kako bi se utvrdilo prikladnost tla za bilo koju vrstu temelja, kao i za izračunavanje dubine tla i procjenu izvedivosti korištenja posebne opreme.

Shema baze pilota montažnih vijčanih pilota.

 1. Da biste utvrdili vrstu tla na mjestu sami, nećete trebati posebne alate. Vi samo trebate napraviti nekoliko rupa na tom području, duljina koja bi trebala odgovarati vrijednosti od 2 metra.
 2. Dvije ili tri rupe bit će dovoljne. Morate kopati rupe na mjestu gdje će temelj biti postavljen kasnije. U procesu vađenja tla iz jame, možete odrediti najoptimalniju razinu pogodnu za ugradnju pilota.
 3. Važni savjeti! Tvrde stijene, kao što je tvrda zemlja, smatraju se najprikladnijima za fiksiranje hrpe. Pješčane vrste tla kao temelj zaklade kategorički su isključene!
 4. Zatim morate napraviti prilično točan izračun maksimalnog mogućeg opterećenja od budućih građevina na tlu. Strogo je potrebno uzeti u obzir klimatske uvjete. Ako sve razmislite, čak i pritisak gotove strukture na tlu zimi, uključujući snijeg na krovu, to će biti najbolja opcija.
 5. Sada moramo nastaviti s primjenom izračuna ukupne površine zgrade, odnosno temelj. Prilikom izvođenja ovih izračuna izravno na web-mjestu, preporučljivo je uključiti instalaciju posebnih orijentira. Označit će vanjske zidove buduće strukture.
 6. I tek nakon ispunjavanja svih prethodno opisanih zahtjeva, može se nastaviti do izračuna potrebnog broja pilota i udaljenosti između njih.
 7. Da biste izračunali maksimalno moguće građevinsko opterećenje, morate uzeti težinu materijala koji se koriste u građevini kao osnovu.

Potrebno je sažeti masu svih vrsta građevinskih materijala, u rasponu od podova armiranog betona i završetka s krovom. Na ovom su popisu i cigle (blokovi pjene). Do ukupnog iznosa morate dodati do nekoliko desetaka kilograma po jednom kvadratnom metru.

Prilikom spajanja hrpe u roštilju trake, broj potrebnih nosača određuje se duž perimetra, vodeći računa o nosivosti svakog stupca. Njihova instalacija planira se čak i na mjestu unutarnjih pregrada.

Savjet: postavljanje pilota ispod podloge tipa vrpce izvodi se u stupnjevitom obliku ili u obliku redaka.

Provedite približan izračun

Podrška treba biti postavljena tako da je opterećenje na njima jednako jednako.

Informacije se češće i brzo shvaćaju kada se proučava pomoću određenog primjera. Stoga ćemo sljedeće razmotriti mogućnost izračuna potrebnih građevinskih materijala. Temelj će biti dosadno gomila s promjerom (od 30-50 cm) duž dna.

Pa, ako znate područje odabrane podrške, odnosno njegove potplati. U gornjem primjeru, to će biti 1960 cm2.

 1. Dakle, kako bismo izračunali potrebni broj pilota, provodit ćemo niz matematičkih operacija. Maksimalno opterećenje planirane kuće, u našem slučaju 100.000 kg, podijeljeno je već poznatom površinom za potporu (1960 cm2) i pomnoženim koeficijentom otpora, u ovom primjeru 4. Kao rezultat toga bit će potrebna 13 pilota. Postavit ćemo ih u šablone, u mjestima najveće potražnje.
 2. Sve je dobro, ali opterećenje na tlu daje ne samo zgradi, nego i samu podršku. Stoga je potrebno izračunati masu građevinskih materijala. Pretpostavimo da je hrpa, čija duljina odgovara dva metra i promjer od 30 cm (nećemo uzeti u obzir ekspanziju), ima volumen jednak 0,14 m³. Dakle, opterećenje će biti jednako 340 kg.

Budući da znamo potrebni broj pilota, samo trebamo umnožiti sve rezultate. Kao rezultat toga dobivamo vrijednost koja karakterizira dodatni teret s hrpe. Ovo je 4500 kg.

Pored gore opisanih vrijednosti, ne zaboravite izračunati količinu materijala potrebnih za pripremu cementne otopine.

O dopuštenom udaljenosti između hrpta

Raspored temeljnice.

Standardna verzija minimalne moguće udaljenosti između nosača daje vrijednost 3d.

Vrijednost slova (d) označava promjer korištene potpore. Ali nije prikladna za bilo koju varijantu temelja. Na primjer, drveni crijeva moraju zadovoljavati vrijednost od 70 cm, a armirani beton - 90 cm. To je strog zahtjev koji ne podnosi odstupanja.

Obratite pažnju na takvu nijansu. U provedbi vožnje hrpe kosine prirode, korak između njih može se smanjiti na 1,5 d, ali samo u strogom skladu s izračunima. I više, što je strmica na mjestu, češći položaj nosača je neophodan.

Što se tiče maksimalne udaljenosti, ovdje postoje i neki parametri i ograničenja. Stručni graditelji smatraju da odgovara 5d, maksimalno 6d. Vrijednost 8d se koristi u slučaju određenih uvjeta, poput prisutnosti stabilnog tla i minimalnog mogućeg opterećenja na podlozi. Minimalni rad također vrijedi za ove uvjete.

U nazočnosti pjeskovitog tla, minimalna udaljenost između pilota je 4d. To je zbog mogućnosti zbijanja tla, što komplicira proces instalacije.

Jednostavnije rečeno, kako bi se izračunala minimalna udaljenost između pilota, potrebno je utvrditi debljinu zbijanja tla koja se pojavljuje u procesu izgradnje temelja. U suprotnom, pri vožnji pilota ili pričvršćivanju nosača u tlo, sve se prostorije oko njega zbijaju. S tim u vezi, instalacija pilota provodi se u koracima koji odgovaraju vrijednost tri promjera korištene potpore.

Minimalni korak pilota (udaljenost između nosača) mora odgovarati vrijednosti jednakoj tri veličine promjera. Blisko mjesto kategorizirano je odbijeno. Ali, naravno, ne činiti bez izuzetaka. Kao što je gore navedeno, prilikom postavljanja nagnutih pilota, dopušteno je ugraditi nosače u pola koraka (jedan i pol promjera).

Neke značajke

Da biste odredili maksimalnu udaljenost, potrebno je obratiti pažnju na nosivost roštilja. Vrlo je važno da vodoravna ploča na temeljima pilota ne odmiče od opterećenja više od određene razine. Ako lakše pristupite ovom problemu, osnova može imati standardnu ​​verziju, udaljenost od 5 do 6 promjera veličine pilota.

Na primjer: upotreba pribora BC108 podrazumijeva udaljenost između njih od 1-2 m. Temelj dosadnog znaka, s nosačima od 40 cm, omogućuje upotrebu različitih veličina koraka. To je 1,2 metra (minimalna vrijednost) i 2,4 metara (maksimalno).

Sada, znajući brojne nijanse u vezi s montažom baze, moći ćete lako ispuniti sve zahtjeve koji se odnose na minimalnu udaljenost između pilota, kao i niz drugih problema pri izgradnji temelja zgrade. Nakon provedbe instalacije temelja na pilote prema svim pravilima, nikada nećete požaliti vrijeme provedeno jer ćete biti uvjereni u njegovu trajnost i visoku pouzdanost.

PRO nova zgrada +7 (499) 653-64-91 (Moskva)

Besplatna konzultacija odvjetnika o nekretninama - ugovori, izvršenje transakcija, iseljenje / namirenje

Primarni izbornik

Objavi navigaciju

Minimalna udaljenost od kuće do drugih objekata tijekom gradnje

U fazi projektiranja ne bismo trebali zaboraviti na norme razvijene posebno za privatnu izgradnju. Ispunjavanje ovih pravila pomoći će ne samo da vaš dom bude siguran i prikladan, već i da zadržite mir sa svojim susjedima.

Udaljenost između kuća tijekom gradnje: gdje su propisane norme?

Udaljenost između kuća regulirana je dvama dokumentima:

 1. "Pravila i pravila gradnje" (skraćeno SNiP) 30-02-97, kojim se uređuje postupak planiranja i razvoja privatne imovine;
 2. SP 30-102-99 - ovaj dokument je vođen izgradnjom pojedinih stanova na zemljištu.

Ako zemljište ima više od šest hektara, sva ova pravila su obavezna. Početne smjernice za raspored su kuće susjeda i ograda koja odvaja četvrt katakom od tvoje.

Minimalna udaljenost između kuća tijekom izgradnje privatne kuće (SNIP)

U slučaju požara u susjedovoj kući, moguće je da se vaš dom može zapaliti. Naravno, ako se tijekom gradnje ne poštuju potrebne udaljenosti između zgrada.

Koliko daleko treba izdvojiti domove izravno ovisi o tome što su ove kuće napravljene.

Hipoteke za izgradnju privatne kuće: što je to i kako sudjelovati u programu, možete saznati u članku na linku.

Tablica: Udaljenost između kuća tijekom izgradnje privatne kuće (SNIP).

Kada je takozvani zgrade s dva reda dopušteno je blisko izgraditi dvije zgrade. Ta se tehnika naziva blokiranje. Ista situacija je podjela jedne zgrade na granicu parcele (kada je "jedna kuća dva vlasnika").

U ovom članku sadržane su detaljne upute za izradu volje za kuću i zemljište.

Gdje počinje kuća?

Važno je napomenuti koliko su snažni arhitektonski elementi zgrade. Ako je izbočina veća od pola metra, onda je iz izbočine počinje računati udaljenost. Ako je manje - onda s prozora kuće.

Unutar same stranice može biti nekoliko zgrada. Ali ovdje propisi o požaru daju put do sanitarnih standarda.

Koliko je redevelopment nestambenih prostora u stambenoj zgradi i kako obaviti sav posao u skladu sa zahtjevima zakona - pročitajte ovdje.

Shema: Preklapanja vatrogasnih razmaka između kuća na susjednim mjestima.

Udaljenost između kuće i kupke i drugih sanitarnih udaljenosti

Sve udaljenosti počinju od vanjskog zida stambene zgrade:

 • do vanjskog WC-a - najmanje 12 metara. Ako veličina parcele ne dopušta to, možete umetnuti lokalni sustav čišćenja ili bio-toalet umjesto WC-a;
 • na kadu, saunu ili tuš s vanjskim odvodom - 8 metara;
 • u zgrade koje sadrže kućne ljubimce i ptice - 12 -15 metara;

Bunar treba biti najmanje osam metara dalje od zahoda, kao i iz komposta. Posredovanje artesijskog bušotina unutar stranice dopušteno je posvuda.

Ove udaljenosti treba promatrati u odnosu na sve zgrade - i svoje, i susjede.

Kako saznati godinu izgradnje kuće i što je potrebno za to? Odgovor je sadržan u referentnom članku.

Shema: Minimalna dopuštena udaljenost između objekata u predgrađu.

Udaljenost od kuće do graničnog područja

Najprije provjerite jesu li ispunjeni osnovni zahtjevi za izgled:

 • od ograde do kuće s ulice - najmanje 5 metara;
 • iz susjedne parcele i od granica prolaza do kuće - najmanje 3 metra;
 • od stambenih zgrada do ceste - najmanje 5 metara.

Između kuće i ograde treba biti najmanje tri metra.

Kako koristiti maternitetski kapital za izgradnju kuće, možete pronaći ovdje.

Shema: Minimalna udaljenost između zgrada.

Udaljenost od stambenih zgrada do ograde

 • ako se u zgradi čuvaju kućni ljubimci ili ptice - 4 metra;
 • udaljenost od staklenika - 4 metra;
 • udaljenost do garaže ili drugih dotopstroyek - jedan metar. Ali važno je da nagib krova ne bi trebao padati na susjedni dio;
 • tušem i kadom - 2,5 - 3,5 metara. Minimalna vrijednost (2.5) je moguća pod uvjetom da se u kupelji koristi odvojeno odvodni kanal za vodu ili odvod.

Kako dobiti glavni kapital za izgradnju kuće bez čekanja za 3 godine i dokumente koje trebate pripremiti za to, možete pronaći u članku na linku.

Ne zaboravite da vatra doprinosi drvu. Stoga je moguće saditi stabla samo četiri metra od ograde, grmlje se također može nalaziti metar od granice stranice.

Ispunjavanje svih ovih udaljenosti ne samo da će osigurati udobnost života za vas i vaše susjede, nego će vam također omogućiti izbjegavanje problema s projektiranjem dokumentacije za kuću.

Više informacija o udaljenosti od kuće do granice parcele možete dobiti i kako ga promatrati tijekom gradnje na sljedećem videozapisu:

Besplatna konzultacija

Besplatna konzultacija

Objavi navigaciju

6 misli o "Minimalnoj udaljenosti od kuće do drugih objekata tijekom gradnje"

Dobro došli! Prilikom gradnje kuće povukli su se 1 metar od granica zemlje. Imam nekoliko pitanja:
1 Ako imamo zemljište manje od 6 hektara, mogu li se ove norme poštivati?
2. Kada smo pronašli neovlaštenu gradnju (izgrađenu na našoj zemlji bez projekta i dopuštenja), na sudu su svi susjedi rekli da nisu protiv naše konstrukcije. Sada se vlasnik jedne od susjednih parcela izmijenio, može li podnijeti bilo kakve tvrdnje?

Dobar dan! Rekli su mi da imam privatnu kuću i želim ograditi cvjetnjak koji je izvan glavne ograde. Rečeno mi je da sam prvo morao izdati dozvolu susjeda koji žive u blizini mene i nasuprot mene, a zatim projekt ove ograde na arhitektonski odjel gradskog izvršnog odbora i samo tamo mi mogu reći može li se graditi ili ne. Je li to tako?

Bok Živimo u privatnoj kući koja je u susjedstvu grada (Vladimir, ako je važan). Posljednjih godina gradnja je aktivno započela na našem području, nove zgrade rastu poput gljiva, a zajedno s njima se pojavljuju parkirališta. to se dogodilo da na jednoj strani naše kuće grade podzemni parking (40 metara), as druge - parkiralište na kopnu (20 metara od kuće). Je li ova konstrukcija kršenje i što učiniti ako da? U građevinskoj tvrtki žaliti prvi?

Kupili smo kuću prije 10 godina u selu 60 godina, a zatim je norma između kuće i susjedne ograde bila 1 metar. u istoj je kući bila pripojenja za kućanstvo. Sada je pala u propast. imamo li pravo to srušiti i na tom temelju izgraditi isto.

dobro poslijepodne Zanima me sanitarne norme za izgradnju nestambenih zgrada (vezanih uz postojeću trgovinu) i dopuštene minimalne uvlake sa granice zemljišta

Najmanja udaljenost između zgrada visokih zgrada prema normama gradnje

Ovaj se dokument koristi u dizajnu, kao i rekonstrukciji urbanih naselja, uključujući ruralne. Uključuje popis glavnih zahtjevnih zahtjeva za razvoj predloženih područja i planiranje nekretnina. Posebni zahtjevi razvijeni su regionalnim zakonodavstvom u području urbanog planiranja.

Pozivajući se na postojeće propise o SNiP-u, važno je ne samo sigurnost i održivost zdravlja i života građana nego i racionalnost korištenja raspoloživih nacionalnih prirodnih resursa i okoline, osiguravanje pravne sigurnosti kulturnih i povijesnih spomenika, zaštita grada od nepovoljnih mogućih utjecaja prirodnih resursa. i nesreća uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Naši članci govore o tipičnim načinima rješavanja pravnih pitanja, ali svaki je slučaj jedinstven. Ako želite znati kako točno riješiti vaš problem - kontaktirajte oblik online konzultanta s desne strane →

Brzo je i besplatno! Ili nazovite nas telefonom (24 sata dnevno):

Ako želite znati kako točno riješiti vaš problem - nazovite nas telefonom. Brzo je i besplatno!

Raspodjela teritorijalnih zona

Svaki standard koji se koristi za određivanje udaljenosti izravno između visokih kuća i drugih kuća nužno uzima u obzir raspodjelu teritorija u gradu. Uzmite u obzir svojstvo rada, svrhu, sukladno propisima o urbanističkom planiranju, prisutnosti ekoloških, sanitarnih zona. Posebno raspoređena područja za opću upotrebu, koja mogu biti zauzeta ulicama, kolovozima, trgovima, nasipima, cestama, parkovima, ribnjacima i drugim objektima s ciljem ispunjavanja javnih potreba stanovništva. Možete saznati više o postupku korištenja javne površine od lokalnih vlasti, budući da su oni koji razvijaju regionalne zakonodavne akte.

Urbanističko djelovanje može se ograničiti i ako postoji povijesna građevina, kulturni rezervat, zona zaštićene kulturno-povijesne spomenike, posebno zaštićeno prirodno područje, obalna zaštitna traka, zona s mineralnim resursima, područje na kojem je građevina zabranjena zbog mogućeg nastanka prirodnih i nesreća uzrokovana ljudskim djelovanjem.

Što se vodi pri uspostavi standarda

Standardi koji se izravno uzimaju u izgradnji nepokretnih objekata u gradu, u velikoj mjeri ovise o tome gdje se točno nalaze planirani objekti. U urbanim uvjetima formira se struktura planiranja uzimajući u obzir:

 • Kompaktan smještaj i odnos zemljišta, određena područja, s obzirom na njihovu kompatibilnost;
 • Zoniranje i strukturna raspodjela zemljišta u suradnji s centrima zajednice i transportnim čvorovima, sustavima inženjerskih komunikacija;
 • Učinkovita upotreba teritorija, odnosi se na njihovu urbanu vrijednost;
 • Integrirano računovodstvo arhitektonskih tradicija u urbanističkom planiranju, klimatskim uvjetima, drugim značajkama;
 • Djelotvorno funkcioniranje, kao i razvoj sustava za životnu podršku, očuvanje resursa, zaštitu okoliša i kulturno-povijesne spomenike;
 • Očuvanje prirodnih resursa;
 • Uvjeti za osobe s invaliditetom imaju nesmetan pristup prijevozu i socijalnoj infrastrukturi.

U gradovima koji imaju povijesnu vrijednost kako bi se izračunao udaljenost između zgrada, neophodno je uzeti u obzir da struktura planiranja i arhitektonski izgled određenog naselja ne mogu biti promijenjeni.

Minimalni zahtjevi

Minimalna udaljenost između stambenih zgrada u gradovima je neophodna kako bi se osigurala zaštita od požara i osigurala cjelovitost građevina. Dakle, standard za opeku, beton, odnosno kamene kuće u nazočnosti betonskih podova, sugerira da udaljenost između njih mora biti najmanje šest metara. Od iste kuće do kamena (beton, cigla), ali s drvenim podovima - osam metara, i predgrađu - deset.

Prema tome, između dvije opeke, betonske kuće s drvenim podovima ne smiju biti manja od osam metara, au slučaju prefabata moraju biti smještene jedna od druge i od drugih kuća na udaljenosti od deset do petnaest metara.

Osim toga, usvojenom standardu na stambenoj zgradi koja se sastoji od više etaža, ne može se nalaziti manje od deset metara od postrojenja za kontrolu plina s niskim pritiskom i manje od petnaest metara od istog visokotlačnog uređaja.

Čak i uz razvoj regionalnih pravila, uprava se odnosi na gore spomenuti SNiP, pravila gradnje za niske zgrade, zahtjeve za sigurnost od požara i područja komunikacijskih sustava.

Ostale značajne udaljenosti

U skladu sa zahtjevima Kodeksa urbanističkog planiranja Ruske Federacije i nizom postojećih pravila, minimalna se udaljenost promatra ne samo između visokih zgrada već i između ostalih objekata pored njih. Na primjer, od prolaza do ulice ne može biti manja od tri metra. Jaz između prozora stambene zgrade i prozora bilo koje druge zgrade trebao bi biti od šest metara, između zgrade i visokih stabala - od četiri metra, između objekta i niskih stabala - od dva metra.

Sustavi inženjerskih komunikacija jednako su važni, što ne bi trebalo doći u dodir s temeljem kuće. Dakle, od temelja do sustava vodoopskrbe i otpadnih voda držite udaljenost od pet metara do plinovoda - od četiri do deset metara, ovisno o tome je li tlak nizak, srednji ili visok. Od kabela za napajanje do temelja - šezdeset centimetara, do komunikacijskih kanala - dva metra i na mrežama za grijanje - treba voditi standardima SNiP 41-02-2003.

Važno je imati na umu da li je bilo kakva situacija u sukobu, prije podnošenja zahtjeva sa suda, trebate se obratiti iskusnom odvjetniku i saznati koji su standardi bili na snazi ​​u vrijeme izgradnje osporavane zgrade.

O teritorijalnim granicama

Izračunavanje granice po teritorijalnim zonama u gradu obvezno se uzima u obzir pravila korištenja i gradnje, a to su:

 • Sposobnost kombiniranja na istom području različitih ciljnih područja;
 • Funkcionalnost odabranog mjesta, kao i parametre i planiranje njegovog razvoja u skladu s općim planovima grada, regije, općina;
 • Planiranje teritorija i trenutne ciljane kategorije;
 • Planirane promjene zemljišta, različite ciljne kategorije ovisno o urbanom planiranju;
 • Uklanjanje mogućnosti oštećenja građevinskih objekata nepokretne gradnje.

Istovremeno za postojeće i planirane zgrade potrebno je izračunati prolaz granice. Odredit će se duž glavnih linija, linija prilaznih putova i ulica koje dijele tok prometa, crvene linije granica kopnenih područja, linije koje dijeli naselja unutar granica općine, unutarnje općinske granice, linije razgraničenja prirodnih objekata i drugih stvari. Područja na kojima su fiksirani posebni uvjeti eksploatacije, objekti kulturne baštine, u skladu s ruskim zakonodavstvom, mogu imati različite granice pa je stoga potrebno razjasniti ih lokalnoj upravi.

Ukupna raspodjela građevinskih zemljišta

Struktura planiranja stambenog prostora pruža ne samo udaljenost između stambenih zgrada već i oblikovanje infrastrukture u skladu s planom urbanističkog planiranja općenito, kao i prirodnim obilježjima teritorija. Štoviše, važno je osigurati međusobno povezivanje između nepokretnih objekata, javnih zgrada i objekata, cestovnih mreža, njihovog uređenja okoliša u javnoj upotrebi i drugih objekata koji se mogu postaviti u rezidencijalnom području u skladu s sanitarnim i higijenskim standardima i sigurnosnim pravilima.

Budući da razvoj pojedinih regija utječe na cijelu zemlju, jednako je važno preliminarno određivanje ukupne veličine stambene površine. U gradu u kojem prosječan broj etaža stambene zgrade iznosi do tri kata, deset hektara je namijenjeno razvoju, ako je razvoj bez zemljišta i dvadeset, s parcem. Za gradove s kućama od 4 do 8 kata je 8 hektara, za gradove s kućama na 9 katova i više - 7 hektara. Istodobno, u četvrtom ili mikro-distriktu, stambeni prostor ne može biti postavljen s objektima od urbane vrijednosti, kao i opremanje tranzitnih prolaza kroz teritorij koji su ujedinjeni zajedničkim dvorištem. Isti teritorij skupine stambenih zgrada obično ne prelazi 5 hektara.

Dopuštena gustoća zgrada u gradu

Za gradove, gustoća naselja nije ništa manje važno. Prihvaćene norme dane su gore: